Spring til indhold
Nyhed

Kommunen kan ikke stille krav om Svanemærket byggeri ved salg af parcelhusgrunde

16-04-2010

Statsforvaltningen Syddanmark, der fører tilsyn med kommunerne, har udtalt, at det ikke er lovligt for kommunen at stille krav om Svanemærket byggeri ved salg af parcelhusgrunde. Det er ifølge Statsforvaltningen i strid med EU-retten.


Odense Kommune har ved salg af grundene i en udstykning i Højby - Lindeskovhaven - stillet krav om, at der skal opføres Svanemærket byggeri.


Dette har nu vist sig ikke at være lovligt. Odense Kommune vil derfor frafalde kravet og aflyse vilkåret om Svanemærket byggeri i salgsbetingelserne.


De, som har købt eller reserveret en grund i udstykningen, bliver kontaktet.


De grunde, som ikke er solgt, skal udbydes på ny til en markedspris, som fastsættes på baggrund af, at kravet om Svanemærket byggeri er frafaldet. Nyt udbud forventes tidligst at ske i juni 2010, da Byrådet skal godkende prisfastsættelsen, inden udbudet kan iværksættes.


Odense Kommune ønsker fortsat, at vilkårene ved salg af kommunale parcelhusgrunde så vidt muligt understøtter kommunens miljøpolitik. Derfor iværksætter kommunen nu et arbejde med at finde frem til, hvilke miljøkrav der kan stilles ved grundsalget.


Yderligere information

Kontakt kontorchef Pia Bay, By- og Kulturforvaltningen, tlf. 65 51 26 53.