Spring til indhold
Nyhed

Kommune og region går sammen om sundhedsforbedringer

25-11-2010
Borgerne skal opleve sammenhæng på deres vej mellem sygehus, egen læge og kommune. Det er ambitionen med en række konkrete initiativer, som Odense Kommune og Region Syddanmark lægger op til i den ny sundhedsaftale for 2011-2014.

Odense Kommune og Region Syddanmark gør op med kassetænkningen med sundhedsaftalen for 2011-2014 og går sammen om en række konkrete initiativer, der skal komme borgerne/patienterne til gode.

- Jeg er utrolig glad for, at vi er parate til bl.a. at indføre velfærdsteknologi i forhold til fx KOL-patienter og sårpatienter, ligesom vi inden for kort tid vil iværksætte forsøg om tættere samarbejde omkring plejehjemsbeboernes medicinforbrug. Alle initiativer som uden tvivl vil betyde forbedret livskvalitet for den enkelte bruger af sundhedsvæsenet, udtaler ældrerådmand Jane Jegind (V) fra Odense Kommune, der også er næstformand i Sundhedskoordinationsudvalget i Region Syddanmark.

Også formanden for Sundhedskoordinationsudvalget, regionsmedlem Bo Libergren (V), er glad for den nye sundhedsaftale:

- Aftalen er et eksempel på, at når viljen er der, kan det lade sig gøre at tænke på tværs af sektorerne. Og det er helt nødvendigt, hvis vi skal løse nogle af de store udfordringer, vi som samfund står over for i de kommende år. Her nytter det ikke noget, at vi sidder på hver vores pengekasse og ikke vil bidrage til løsninger, der gavner borgerne, udtaler Bo Libergren (V).

Derfor er politikere også enige om, at de vil udfordre lovgivningen på området, hvis det viser sig relevant i forhold til at sikre sammenhæng for borgerne/patienterne.

Medicinforbruget skal ned
Et af de fælles projekter fokuserer på et bedre samarbejde mellem almen praksis og den kommunale pleje af ældre. Godt hver 10. indlæggelse er relateret til den medicin, som den pågældende borger indtager – det skyldes fx forkert dosering, uhensigtsmæssigt præparatvalg, forkert brug mm. Alle forhold som opstår, fordi der ikke foregår den fornødne medicingennemgang og medicinafstemning. Risikoen for at blive syg af sin medicin stiger med alderen og med antallet af præparater.

Derfor lægger Odense Kommune og Region Syddanmark op til et projekt i samarbejde med almen praksis, hvor beboerne på to-tre af kommunens plejecentre får mulighed for at vælge samme læge/lægehus. Ideen er, at lægen ’flytter’ sin konsultation ud på plejecentret. Forventningen er, at en øget dialog mellem plejehjemsbeboer, plejepersonale og læge kan sikre medicinafstemning og derved reducere medicinforbruget hos den enkelte til alles fordel. Det vil betyde øget trivsel og livskvalitet for plejehjemsbeboeren samt større medicinsikkerhed, og dermed færre indlæggelser, som kommunen medfinansierer, og regionen vil undgå unødige indlæggelser, som giver plads til behandling af andre patienter.

Andre initiativer er:
- Implementering af velfærdsteknologi og IT
- Analyse af muligheder for fælles hjælpemiddeldepot for OUH og Odense Kommune
- Fælles analyse af mulige fremtidige udviklingspotentialer af genoptræningsområdet
- Tværsektoriel psykiatrisk forskningsindsats
- Visitatorer/forløbskoordinatorer ansat i forbindelse med Fælles Akut Modtagelse - Odense

Det er blot de nuværende initiativer. Politikerne forventer, at der kommer flere til i løbet af perioden 2011-2014.

Sundhedsaftalerne forventes vedtaget i Odense Byråd og Regionsrådet i januar 2011.

Yderligere oplysninger
Regionsmedlem Bo Libergren, formanden for Sundhedskoordinationsudvalget, tlf. 29 20 18 00
Ældrerådmand Jane Jegind, Odense Kommune, og næstformand i Sundhedskoordinationsudvalget, tlf. 20 91 10 31