Spring til indhold
Nyhed

Jobcenter Odense og LO Odense i nyt samarbejde

09-03-2010

Jobcenter Odense og LO Odense er parat til at indgå en samarbejdsaftale, der skal få de ledige LO A-kasse medlemmer hurtigere tilbage i job


En helt ny aftale mellem Jobcenter Odense og LO Odense gør det nu muligt for LO’s A-kasser i Odense at varetage sagsbehandlingen af nyledige medlemmer i de første seks måneder af ledighedsperioden.


Det er den fortsat stigende ledighed, der har inspireret Jobcenter Odense og LO Odense til at udvikle det nye samarbejde, som forhåbentligt kan bidrage til at få de ledige hurtigere i job. Formålet med aftalen er at styrke beskæftigelsesindsatsen ved bl.a. at udnytte A-kassernes store branchekendskab og samtidig at forenkle forløbet for de ledige.


Bedre sammenhæng

Den helt store fordel for de ledige LO A-kassemedlemmer er, at de med den nye aftale kun skal henvende sig ét sted det første halve år af ledighedsperioden. Dette skal være med til at skabe bedre overblik og bedre sammenhæng:


”Det er vores håb, at et mere sammenhængende forløb kan give den ledige større ro til at finde et nyt job. Samtidig giver det god mening, at A-kassernes kendskab til den ledige udnyttes i endnu højere grad for at hjælpe den ledige hurtigt tilbage i job,” fortæller Peter Rahbæk Juel, rådmand for arbejdsmarkedsområdet.


Godt samarbejde

Den nye aftale ligger i forlængelse af et i forvejen godt og konstruktivt samarbejde mellem Jobcenter Odense og LO Odense.


Helle Nielsen, formand for LO Odense, glæder sig over, at det er lykkedes at lave en partnerskabsaftale med Odense kommune:


”Vi ser frem til at stå skulder ved skulder med kommunen for at skaffe de ledige hurtigt tilbage i beskæftigelse. Vores A-kasser bliver den primære samarbejdspartner i forhold til de forsikrede ledige, og jeg tror på, at denne aftale, hvor A-kasserne stiller deres faglige viden og branchekendskab til rådighed, vil give høj kvalitet i jobformidlingen og rådgivningen.”


Lediges rettigheder i højsæde

Med aftalen forpligter LO Odense sig til at følge de samme krav og regler, som når Jobcenter Odense selv står for indsatsen. Den lediges rettigheder vil fortsat være i højsæde, og der vil ske en løbende evaluering af indsatsen.


Det forventes, at cirka 1000 ledige LO A-kassemedlemmer i Odense mellem 30 og 59 år løbende vil være omfattet af indsatsen.


Yderligere oplysninger:

Peter Rahbæk Juel, rådmand for arbejdsmarkedsområdet: 30 51 31 15

Helle Nielsen, Formand LO Odense: 28 19 27 38