Spring til indhold
Nyhed

International projektkonkurrence samler Odense

25-10-2010
International projektkonkurrence samler Odense

En international projektkonkurrence skal afgøre, hvem der skal tegne stregerne til det mest visionære byomdannelsesprojekt i Odenses historie. Et projekt der vil samle Odense og forvandle den stærkt trafikerede Thomas B. Thriges Gade fra gade til by.

I partnerskab med Realdania indbyder Odense Kommune til prækvalifikation på en international projektkonkurrence, der skal resultere i Odenses mest omfattende byomdannelsesprojekt til dato. Projektet vil forvandle Thomas B. Thriges Gade fra gade til by, så bymidten atter bindes sammen på tværs af den trafikale og mentale barriere, den trafikerede vej i årtier har udgjort.
 
Byliv og fortætning
- Vi ønsker at skabe en ny bydel med bebyggelse og nye byrum af høj arkitektonisk kvalitet som ramme om et mangfoldigt og trygt byliv. De skal forbinde de kvarterer, der i dag er adskilte, siger borgmester Anker Boye.

- Vi inviterer på den måde borgerne indenfor til ophold, udfoldelse og leg på tværs af generationer og kulturer, og vi understøtter ønsket om at styrke bylivet til glæde for byens borgere og ikke mindst for at styrke den økonomiske og miljømæssige udvikling.

Bydelen skal på en gang sikre mangfoldighed og sammenhæng og kommer derfor naturligt til at indgå i tæt samspil med bymidten. Gående og cyklende skal opleve at bevæge sig i et oplevelsesrigt og sammenhængende forløb gennem og på tværs af bydelen, ligesom der skal tages højde for etableringen af en letbane, som skal sikre en optimal og bæredygtig kollektiv trafik.

- Odense vil være Danmarks mest bæredygtige by i 2017. Og da vi ved, at bylivet er omdrejningspunktet for den økonomiske, miljømæssige og sociale balance, sætter vi fokus på at bygge et tæt og attraktivt kvarter, som skal samle byen og være med til at give stedet og bymidten en helt ny identitet, siger rådmand Jan Boye.

- Det er en af de mest markante og udfordrende byplankonkurrencer i nyere tid herhjemme. Ikke alene skal det historiske og meget udskældte ar efter Thomas B. Thriges Gade heles. Der skal også udformes et helt nyt bykvarter lige midt i Odense, siger direktør i Realdania Hans Peter Svendler, og fortsætter
- Vi glæder os rigtig meget til at se konkurrencens bud på, hvordan man kan skabe dette nye centrale bykvarter med vægt på byliv, mangfoldighed og bæredygtighed.
Udbudsbekendtgørelsen udsendes den 25. oktober 2010, projektkonkurrence sættes i gang til februar 2011. Den endelige vinder af projektkonkurrencen offentliggøres i november 2011.

For yderligere information kontakt:
Stadsdirektør Jørgen Clausen, Odense Kommune, jc@odense.dk,
telefon 65 51 10 00
Direktør Hans Peter Svendler, Realdania, hps@realdania.dk,
telefon 70 11 66 66