Spring til indhold
Nyhed

Indvielse af 2 moderne legegader i Odense

12-08-2010

Odenses første moderne legegader bliver indviet den 13. og 14. august. Gaderne er blevet bygget om og indrettet med legeelementer for at give lokalområderne et samlingssted og en mulighed for mere leg og bevægelse for beboerne.

Odense Kommune har siden maj måned været i gang med at indrette legegader på Roersvej ud for Vestre Skole, og trekanten, hvor Carl Baggers Allé og Benzons Allé løber sammen. Nu står begge legegader klar til at lægge asfalt til legende børn og voksne i begge områder, og det bliver fejret i begge områder.

I legegaderne er det stadig muligt for bilerne at komme igennem, men det skal foregå i så lav fart, at børn og voksne kan nå at flytte sig. Bilerne skal kunne komme ind til de forskellige boliger, men parkering skal foregå uden for legegaden.

Indholdet i de to gader er led i et projekt under Velfærdsministeriet, hvor kultursociolog Benny Schytte har skrevet rapporten ”Mere bevægelse i byens rum – idékatalog om moderne legegader” ud fra research i flere lande og andre steder i Danmark. Benny Schytte skal efterfølgende evaluere effekten af legegaderne og forhåbentlig viser den, at flere opholder sig i gaderne, og at de trives i hinandens samvær.

Indvielse af legegade - Roersvej

Indvielsen af den nye legegade på Roersvej sættes i gang med fælles morgenmad for naboer, børn på Vestre Skole og forældre fra kl. 7.00 den 13. august. Der er musikalsk underholdning fra skolens elever, og kl. 8.15 sætter rådmand Jan Boye legen i gang på gaden.

Den gennemgående farve på legegaden på Roersvej er orange, og der står også to orange bordtennisborde, som efter indvielsen vil blive dekoreret af børn i samarbejde med kunstner Nille Bech. Det er målet, at eleverne gennem den proces vil få et stort ejerskab til den nye legegade.

Nille Bech har tilknytning til området, da hun har værksted på Vesterbro, børn på Vestre Skole og tidligere har været involveret i flere kunstprojekter med skolebørn samme sted.

Indvielse af legegade - Carl Baggers Allé

Lørdag den 14. kl. 14. er der fest på trekanten mellem Carl Baggers Allé og Benzons Allé, hvor den nye legegade indvies, når der er gadefest i området. Byrådsmedlem Per Berga indvier området til leg, hvorefter det går løs over det nye bakkelandskab og den fine asfalt.

 

Yderligere information

Projektleder Birgit Bjerre Laursen, By- og Kulturforvaltningen, tlf.: 6551 2725 eller mobil: 21709611

 

Fakta om projektet

Projektets formål er at øge fysisk og psykisk sundhed i byens rum i kraft af flere fysisk aktive og legende mennesker på gaderne.


Fokusområder:

  • At udvikle byrum til at være attraktive steder, der fremme bevægelsen
  • At inspirere til mere bevægelse og leg for alle borgere i byens rum for at forebygge inaktivitet, fedme mv.
  • At fremme det sociale liv og tryghed i byens rum
  • At byplanlæggere, trafikplanlæggere o.a. får ideer og redskaber til at planlægge for fysisk aktivitet i byens rum

Moderne legegader

  • Er en del af livet i hverdagen
  • Er for alle
  • Inspirerer til leg, bevægelse, samvær og ophold
  • Skaber liv og tryghed i byens rum og gader
  • Gør byen sundere og sjovere at bo og leve i
  • Begrænser bilernes dominans