Spring til indhold
Nyhed

Hvem skal have Ildsjæleprisen 2010?

25-08-2010

Ildsjæleprisen symboliserer stort engagement i frivilligt socialt arbejde og består af to skulpturer udformet af kunstneren Jens Galschiøtt. Prisen bliver overrakt på Frivillighedens Dag 2010 den 29. september.


Hvem kan indstilles til prisen?

Du kan indstille foreninger og organisationer i det frivillige sociale arbejde til Ildsjæleprisen. Arbejdet skal være lokalt forankret i Odense. Enkeltpersoner kan ikke indstilles.


Ved frivilligt socialt arbejde forstås en ulønnet indsats, der foregår inden for rammerne af en forening eller organisation. Indsatsen skal rette sig mod de målgrupper, som den sociale sektor beskæftiger sig med dvs. udsatte børn og unge, ældre, handicappede, kronisk syge, udsatte eller andre vanskeligt stillede grupper.


Mail din begrundede indstilling til bys@odense.dk senest den 10. september 2010.


Læs om prisen og hvilke kriterier, der lægges vægt på ved valg af prisvinderen på www.odense.dk/frivillig


Yderligere oplysninger

Frivillighedskoordinator i Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen Berit Yding Sørensen, tlf. 63 75 56 11, e-mail bys@odense.dk

Konsulent i Ældre- og Handicapforvaltningen Erik Broby Hansen, tlf. 65 51 30 39, e-mail ebha@odense.dk