Spring til indhold
Nyhed

Hvem skal have Handicapprisen 2010?

07-10-2010

Odense Handicapråd søger kandidater til Handicapprisen 2010. Frist 1. november.

Kender du nogen, der i årets løb har ydet en særlig indsats for handicappede i Odense Kommune? Hvis du kan svare ja til det, opfordrer Odense Handicapråd dig til straks og senest den 1. november 2010 at indsende dit forslag til modtager af årets Handicappris. Dit forslag skal vedlægges en kort begrundelse.


Handicapprisen er på 10.000 kr. Den uddeles til en person, virksomhed eller organisation, som i særlig grad yder en indsats for, at handicappede i Odense Kommune kan deltage i samfundslivet på lige fod med andre.

Prisen ydes af Albani og tildeles på baggrund af de indkomne forslag.


Prismodtageren kan f.eks. være

  • En erhvervsdrivende, der har gjort noget specielt for at integrere handicappede i sin virksomhed
  • En butiksindehaver, der har øget tilgængeligheden til sin forretning
  • En frivillig i en forening, der har arbejdet for at sikre handicappedes deltagelse i foreningslivet
  • En hvilken som helst anden person, der uegennyttigt har arbejdet for at forbedre handicappedes forhold.

Sidste år gik prisen til Sabrina Vogel Hansen og Janne Møller fra Stoppestedet. Som ledere af ungegruppen i Stoppestedet har de ydet en stor frivillig indsats for psykisk syge og udsatte unge, som ellers ofte oplever en hverdag præget af ensomhed og isolation. De unge oplever i Stoppestedet at blive mødt ligeværdigt, og Sabrina og Janne er gode til at sætte aktiviteter i gang og samtidig lytte og skabe fortrolighed med de unge.


Prismodtageren skal bo i Odense Kommune og den særlige indsats, der ligger bag indstillingen, skal være kommet borgere i Odense Kommune til gode.


Ansøgningsfrist

Indstillinger til Handicapprisen skal sendes til Odense Handicapråd, Flakhaven 2, 5000 Odense C eller per e-mail til hmhi@odense.dk senest den 1. november 2010.


Prisoverrækkelsen

Afsløringen af årets vinder af Handicapprisen og overrækkelse finder sted på FN's internationale Handicapdag den 3. december 2010 kl. 14.00 på Albani Bryggeriet.


Læs om Handicaprådet på www.odense.dk/handicapraadet