Spring til indhold
Nyhed

Hjemmeplejen i Odense har styr på arbejdsmiljøet

24-11-2010
I dag fik Hjemmeplejen i Odense certifikat på, at de gør en aktiv indsats for at få et godt og sundt arbejdsmiljø. - Glade medarbejdere med overskud i hverdagen er altafgørende for borgernes oplevelse af hjælpen fra kommunen, mener hjemmeplejechef Else Marie Seehusen.

- Det er vigtigt, at medarbejderne har det godt på arbejdet. Det giver mere glæde og overskud i hverdagen, og forhåbentlig smitter det af på de mennesker, vi kommer hos, siger hjemmeplejechef Else Marie Seehusen.

Arbejdsmiljøet er altafgørende for medarbejdernes trivsel. Det skal være i orden, både fysisk og psykisk. Derfor har hjemmeplejen i Odense gennem de sidste måneder spændt buen ud og sigtet knivskarpt mod det gode arbejdsmiljø. I dag ramte de plet, da de 27 grupper blev arbejdsmiljøcertificeret. De 25 hjemmeplejeledere og deres i alt ca. 1400 ansatte har nu bevist, at de arbejder aktivt på at skabe et godt arbejdsmiljø, bl.a. ved at forebygge arbejdsskader og nedslidning. 

Certifikat på arbejdsmiljøet
En arbejdsmiljøcertificeret virksomhed har papir på, at den aktivt beskytter og fremmer medarbejdernes sikkerhed og sundhed. Odense Kommune har valgt at lade sig certificere ud fra den internationale arbejdsmiljøstandard OHSAS 18001, som tager udgangspunkt i risikostyring af arbejdsmiljøproblemerne.

Hjemmeplejechef Else Marie Seehusen har længe set frem til at blive arbejdsmiljøcertificeret.

- Det er en daglig udfordring for os at sikre et sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt arbejdsmiljø for medarbejderne. Det kræver forskellige forudsætninger at kunne passe på sig selv og sin krop under arbejdet i borgernes hjem, især hvad angår forflytninger, rengøring og personlig pleje, fortæller Else Marie Seehusen.

Medarbejdernes sikkerhed i højsædet
En arbejdsmiljøcertificering sikrer, at medarbejdere og ledere tager store som små arbejdsmiljømæssige problemer op og følger dem helt til dørs. Førhen kunne der være en tendens til, at medarbejderne strakte sig langt for den enkelte borger uden at tage hensyn til sin egen sikkerhed. Men med arbejdsmiljøcertificeringen opsætter Odense Kommune klare krav til arbejdsmiljøarbejdet og ledelsen heraf.

- Arbejdsmiljøet er aldrig bedre end det svageste led i kæden. Med arbejdsmiljøcertificeringen i ryggen er de enkelte medarbejdere opmærksomme på, at de skal sige fra, hvis forholdene i borgerens hjem ikke er i overensstemmelse med kravene til det gode arbejdsmiljø. Det kan fx være, hvis redskaberne til rengøringen ikke er i orden, eller hvis rummene er overmøbleret, så de ikke kan komme til, forklarer Else Marie Seehusen.

2800 ansatte har papir på det gode arbejdsmiljø
Med Hjemmeplejens certificering er hele den udførende del af ældreplejen i Odense nu arbejdsmiljøcertificeret. I 2008 var det alle plejecentrene i Odense, som også i dag blev recertificeret. Nu, hvor Hjemmeplejen har fulgt trop, kan de i alt ca. 2800 ledere og medarbejdere i ældreplejen bryste sig af, at de arbejder aktivt på at fremme og beskytte medarbejdernes sikkerhed og sundhed.

Kontakt
Hjemmeplejechef Else Marie Seehusen, tlf. 29280793