Spring til indhold
Nyhed

Her kommer Odenses næste skov - til glæde for grundvandet

26-01-2010
VandCenter Syd, Odense Kommune og Skov- og Naturstyrelsen køber i samarbejde 316 hektar landbrugsjord for at plante Odenses næste skov. Skovrejsningsprojektet er et af de største i nyere tid i Danmark og skal dels fremtidssikre grundvandet, dels give flere grønne områder nær byen. Aftalen om jordkøbet afgøres endeligt på et møde den 26. januar.

Den nyopkøbte jord vil inden for en kortere årrække blive til ca. 3 km2 nyt offentligt skov- og naturområde ved Elmelund vest for Odense (se vedhæftede kort). Arealet kommer fra 21 forskellige landmænd, der frivilligt sælger dele af deres jord til projektet, som er et af de største skovrejsningsprojekter i Danmark i nyere tid.

”Med opkøbet af jorden tager vi et syvmileskridt mod at sikre vores drikkevand for fremtiden,” siger direktør Anders Bækgaard fra VandCenter Syd. ”Elmelund er et område med vigtige grundvands-ressourcer, hvor vi henter en stor del af Odenses drikkevand. Med dette historisk enestående projekt freder vi jorden og dermed grundvandet fra at blive forurenet med sprøjtegift og lignende.”

Samarbejde om jordkøb
Det store projekt har kunnet realiseres på grund af et tæt samarbejde mellem Odense Kommune, Skov- og Naturstyrelsen og VandCenter Syd, som har bidraget med at købe en væsentlig del af arealet for på sigt at kunne overdrage det til kommunen og staten.

Jordfordelingens puslespil
Gennem et år har konsulentfirmaet Orbicon – Leif Hansen a/s forhandlet med de nuværende ejere af jorden om at købe arealerne og skaffe erstatningsjord til dem, som ønskede det. Den 26. januar bliver de indgåede jordfordelingsaftaler endeligt godkendt af Jordbrugskommisionen.
Odense Kommune, Skov- og Naturstyrelsen og VandCenter Syd overtager derefter formelt arealerne den 1. februar, men en del af jorden vil blive brugt til landbrugsdrift i endnu et par år, så de tidligere ejere kan nå at omlægge deres produktion.

Mere skov på tegnebrættet
”For alle parter er skovrejsningen ved Elmelund et stort skridt i den rigtige retning,” fortæller By- og kulturrådmand Jan Boye. ”Det vil gavne Odenses borgere uanset, om man er til løbeture eller blomsterplukning. Som ekstra gevinst vil naturen og grundvandet være bedre beskyttet fremover. Derfor vil Odense Kommune også i fremtiden arbejde for at gennemføre lignende succesfulde projekter."

Få mere at vide:
Troels Kærgaard Bjerre
Geolog, VandCenter Syd as
Tlf. 63 13 24 07 / 29 69 24 07, tkb@vandcenter.dk

Rasmus Dalhoff Andersen
Forstkandidat, Odense Kommune, Park og Natur
Tlf. 65 51 25 33, rdan@odense.dk

Morten Hartvigsen Konsulent, Orbicon – Leif Hansen a/s
Tlf. 87 38 62 35 / 23 61 37 31, moha@orbicon.dk

Søren K. Strandgaard
Skovrider, Skov- og Naturstyrelsen
Tlf. 62 65 17 77, sks@sns.dk