Spring til indhold
Nyhed

Har du gjort noget særligt for handicappede?

02-09-2010

Odense Kommunes Handicapråd søger kandidater til Handicapprisen 2010


- Har du eller din organisation i årets løb ydet en særlig indsats for handicappede i Odense Kommune, så bør du nu søge Handicapprisen, siger Birthe Malling, formand for Handicaprådet i Odense Kommune.


Prisen er på 10.000 kr. Den uddeles til en person, virksomhed eller organisation, som i særlig grad yder en indsats for, at handicappede i Odense Kommune kan deltage i samfundslivet på lige fod med andre.
Prisen ydes af Albani og tildeles på baggrund af indkomne forslag.

Prismodtageren kan f.eks. være

· En erhvervsdrivende, der har gjort noget specielt for at integrere handicappede i sin virksomhed

· En butiksindehaver, der har øget tilgængeligheden til sin forretning

· En frivillig i en forening, der har arbejdet for at sikre handicappedes deltagelse i foreningslivet

· En hvilken som helst anden person, der uegennyttigt har arbejdet for at forbedre handicappedes forhold.


Sidste år gik prisen til Sabrina Vogel Hansen og Janne Møller fra Stoppestedet. Som ledere af ungegruppen i Stoppestedet har de ydet en stor frivillig indsats for psykisk syge og udsatte unge, som ellers ofte oplever en hverdag præget af ensomhed og isolation. De unge oplever i Stoppestedet at blive mødt ligeværdigt, og Sabrina og Janne er gode til at sætte aktiviteter i gang og samtidig lytte og skabe fortrolighed med de unge.


Prismodtageren skal bo i Odense Kommune, og den særlige indsats, der danner baggrund for indstillingen, skal være kommet borgere i Odense Kommune til gode.


Ansøgningsfrist

Indstillinger til Handicapprisen skal sendes til Odense Handicapråd, Flakhaven 2, 5000 Odense C eller per e-mail til hmhi@odense.dk, senest den 1. november 2010.


Prisoverrækkelsen

Afsløringen af årets vinder af Handicapprisen og overrækkelse finder sted på FN's internationale Handicapdag den 3. december 2010 kl. 14.00 på Albani Bryggeriet.


Kontakt

Yderligere information kan fås hos formand for Handicaprådet, Birthe Malling, på telefonnummer 65 94 35 27.


Se også Handicaprådets hjemmeside på www.odense.dk/handicapraadet