Spring til indhold
Nyhed

Fynsk bekymring for økonomien i at udvikle og implementere vand- og naturplaner

29-06-2010
Mødet mellem de ti fynske kommuners Teknik og Miljøudvalgsmænd har affødt fælles bekymring for økonomien i udviklingen og implementeringen af de kommende vand- og naturplaner. Kommunerne er nødsaget til at igangsætte deres arbejde, som er ufinansieret. De fynske udvalgsformænd appellerer derfor til regeringen om, at der skabes sikker grund under vand- og naturplanerne.

Vand- og naturplanerne er over et år forsinkede fra statens side, men tidsfristen (udgangen af 2015) for at opfylde målene rykkes ikke. Det betyder, at den tid, kommunerne har til at opfylde deres del, bliver det kortere. Det lægger et urimeligt stort tidspres på kommunerne for at gennemføre initiativerne. Danmark er et af de allersidste lande i EU, som får planerne færdige.

Det er endnu ikke lykkedes at få afsluttet DUT-forhandlingerne for kommunernes administrative arbejde med planerne. Det betyder, at kommunerne i øjeblikket arbejder gratis på forventet efterbevilling. Staten har stillet sig meget afvisende overfor at kompensere kommunerne de udgifter, som de reelt har på arbejdet.

- Vi må som minimum kunne forvente, at Folketinget fastlægger kriterier for udmøntning af de afsatte ressourcer, eller at der sikres finansiering til opgaverne - også de opgaver som løses ufinansierede allerede nu, siger Jan Boye, rådmand i By- og Kulturforvaltningen i Odense Kommune.
 
I Odense Kommune er der allerede på nuværende tidspunkt udført arbejde svarende til 2,3 mio, som der ikke er dækning for.

Kommunerne arbejder videre trods uvis økonomi
Kommunerne har netop haft et forslag til vandplaner i teknisk for-høring. Under for-høringen har kommunerne opdaget, at de data, staten arbejder med (især på spildevands- og vandløbsområdet), er forældede. Det forsøger kommunerne i samarbejde med statens miljøcenter at rette op på, inden det endelige forslag sendes i rigtig offentlig høring. Dette arbejde kompenseres heller ikke af staten.

Høringsarbejdet har i det hele taget vist, at arbejdet med planerne er langt mere omfattende, end det staten har forudset og har afsat penge til.
På trods af den spegede økonomiske situation arbejder kommunerne på Fyn alligevel videre med realisering af de dele af planerne, som er en del af Grøn Vækst bl.a. ved etablering af 1100 ha nye vådområder på Fyn.

Yderligere informationer
Direktør Søren Bonde Hansen, By- og Kulturforvaltningen, Odense Kommune, mobil: 26121560
Rådmand Jan Boye, By- og Kulturforvaltningen, Odense Kommune, tlf. 20402912