Spring til indhold
Nyhed

Flere frivillige til ældreområdet

23-11-2010

Dansk Røde Kors, Ældre Sagen og Rådgivnings- og kontaktcentret for demente og deres pårørende fik tilsammen over en halv million kroner, da Ældre- og Handicapudvalget tidligere i dag delte ud af §18-midlerne målrettet indsatser for borgere over 60 år.

Flere skal være frivillige
Mange af foreningerne lagde i deres ansøgninger vægt på at rekruttere og fastholde frivillige til nogle af byens mest udsatte seniorer – bl.a. Dansk Røde Kors med en ambitiøs målsætning om at rekruttere 150 frivillige til hhv. besøgstjenesten og et patientstøtteprojekt på Odense Universitetshospital.


- Der er desværre ensomme og isolerede blandt byens ældste borgere. Derfor er det vigtigt, at vi som kommune sikrer de nødvendige rammer, så endnu flere har lyst til at gøre en forskel for andre, udtaler ældrerådmand Jane Jegind (V), der glæder sig over de mange, der allerede i dag gør en frivillig indsats.


Flere penge i puljen

Selvom Ældre- og Handicapudvalget i dag uddelte over 1.1 millioner kroner, er der stadig knap en halv million kroner tilbage i puljen. Penge, der ifølge Jane Jegind skal ud at arbejde. Ikke mindst fordi, der i de kommende vil være flere, der går på pension og efterløn, end der kommer ind på arbejdsmarkedet:

- Det giver os en konkret udfordring i forhold til at tage os af de mennesker, der har brug for vores hjælp. Skal vi blive ved med at have et samfund, hvor det stadig er rart at blive gammel, er vi simpelthen nødt til at tænke i et tættere samarbejde mellem kommunen og de frivillige foreninger, siger Jane Jegind.

Ca. 165.000 kroner af de resterende midler er øremærket til udvikling og nytænkning. Her er særligt fokus på nye initiativer og samarbejdsformer, fx samarbejde ml. forening og kommunen, men også samarbejde foreningerne imellem.

Sådan blev midlerne fordelt

Ældre- og Handicapudvalget har i dag uddelt 1.152.175 kr. 22 ansøgninger på beløb under 50.000 kr. er administrativt imødekommet med 368.350 kr. De øvrige midler fordeler sig, som følger:
ASF – Dansk Folkehjælp, 80.000 kr.
Aktivitetshuset Virkedal, 45.000 kr.
Demens Dagen, 35.000 kr.
Ældrecenter Huset, 30.000 kr.
Ældremobiliseringen, 35.000 kr.
Ældre Sagen, 108.825 kr.
Dansk Røde Kors, 200.000 kr.
Rådgivnings- og kontaktcentret for demente og deres pårørende, 250.000 kr. årligt i tre år.

Fakta om §18

Frivillige sociale foreninger kan søge om tilskud til foreningernes arbejde via Servicelovens § 18.
Ældre- og Handicapforvaltningen administrerer §18-midlerne for foreninger/organisationer, der har målgrupper over 60 år.

Læs mere på odense.dk/frivillig

Yderligere oplysninger

Rådmand Jane Jegind, 20 91 10 31
Konsulent, Erik Broby, 65 51 30 39