Spring til indhold
Nyhed

Frivillige skal forebygge ensomhed hos Odenses ældre

03-11-2010
Hjemmeplejen i Odense Kommune har ansat en frivillighedskoordinator, der skal få samarbejdet med frivillige organisationer til at blomstre.

Hjemmehjælpsmodtagerne i Odense skal have bedre muligheder for at deltage i aktiviteter og socialt samvær. Og det skal først og fremmest sikres via et udbygget samarbejde mellem hjemmeplejen og frivillige. Derfor har hjemmeplejen i Odense Kommune ansat en frivillighedskoordinator i en 1-årig projektstilling.

Projektets formål er at forebygge isolation og ensomhed hos de hjemmeboende ældre, der ikke selv kan opsøge fx et foreningstilbud. Frivillighedskoordinatoren har derfor til opgave at udvikle frivillighedsarbejdet i hjemmeplejen ved at udvide samarbejdet med frivillige organisationer og igangsætte nye aktiviteter både lokalt og på tværs af Odenses 26 hjemmeplejegrupper. Det er desuden vigtigt, at de frivillige får mulighed for at anvende deres ressourcer og styrker bedst muligt - og efter eget ønske.

Mangel på hænder
Odense Kommune står som resten af landets kommuner med en stor udfordring om ganske få år: Der vil være flere ældre borgere, der har brug for kommunens hjælp, samtidig med at det bliver sværere for kommunen at få medarbejderne nok, fordi det er de små årgange, der kommer ind på arbejdsmarkedet.

- Hvis vi ikke gør noget aktivt nu, kan vi meget vel stå i en situation om ganske få år, hvor vi simpelthen ikke har medarbejdere nok til at give den nødvendige pleje, siger ældrerådmand Jane Jegind (V).

En af løsninger på den store udfordring er ifølge Jane Jegind i højere grad at inddrage frivillige i opgaveløsningen dér, hvor der ikke er brug for en specifik faglighed.

- Vi har allerede gode erfaringer med at samarbejde med frivillige. Det skal vi gøre endnu mere, og netop et samarbejde omkring ensomme eller isolerede borgere vil være oplagt og vil samtidig kunne betyde en stor forskel for den enkelte borger, der føler sig alene, siger Jane Jegind.

Den nye frivillighedskoordinator
Odenses nye frivillighedskoordinator hedder Pia Andersen. Hun kommer fra et vikariat som kommunikationskonsulent i Ældreplejen og kender derfor området godt i forvejen. Pia Andersen begyndte i stillingen som frivillighedskoordinator den 15. oktober 2010.

For nærmere information kontakt:
Rådmand Jane Jegind (V) mobil 20 91 10 31
Hjemmeplejechef Else-Marie Seehusen, mobil 29 28 07 93
Frivillighedskoordinator Pia Andersen, tlf. 65 51 39 27