Spring til indhold
Nyhed

Flere nye initiativer på vej i Lindøindsatsen

19-01-2010
Indsatsen for at sikre beskæftigelse og erhvervsudvikling på Lindøområdet fortsætter med fornyet styrke. Fokus for Lindøsekretariatets arbejde i den nærmeste fremtid bliver nationale støttemuligheder, konkrete projektidéer og handlinger samt varetagelse af den beskæftigelsesmæssige indsats.

Siden september har et fælles sekretariat med adresse på værftet været omdrejningspunktet for den mangfoldige buket af initiativer, der skal sikre vækst og beskæftigelse i Kerteminde og Odense Kommuner efter Lindøværftets lukning i 2012. Buketten er nu bundet med et oplæg til en vækstplan, som i den kommende tid skal uddybes og gøres operationel.

Vækstplanen er den 26. januar grundlag for en faglig workshop på Lindøværftet, hvor en stor gruppe inviterede virksomheder og interessenter kommer med bud på, hvordan en række overvejelser kan omsættes i mere håndfaste og konkrete projekter på området.

Der er i vækstplanen angivet nogle erhvervsområder med potentiale for vækst. Det er: energi, bygge & anlæg (bl.a. i relation til det ny OUH), maritim industri, komponent- og metalindustri og oplevelseserhverv.

Vækstplanen og de konkrete forslag til handlinger danner i starten af februar baggrund for et møde med Økonomi-og erhvervsminister Lene Espersen (K) for at drøfte mulighederne for national økonomisk støtte til indsatsen.

De konkrete muligheder for de mange berørte medarbejdere og deres muligheder for efter- og videreuddannelse samt alternativ beskæftigelse bliver der informeret om ved et særskilt arrangement på Lindøværftet, som planlægges til senere i februar

Det knytter sig tæt til hele beskæftigelsesindsatsen for området, der skal konkretiseres og synliggøres i en såkaldt omstillingsplan, der skal produceres henover forsommeren.

Den politiske styregruppe bag Lindøindsatsen består fra 1. januar af: Anker Boye (S), borgmester i Odense, Sonja Rasmussen (løsgænger), borgmester i Kerteminde, Carl Holst (V), regionsrådsformand Region Syddanmark, Ib Haahr, formand for Det Regionale Beskæftigelsesråd i Syddanmark, Clas N. Andersen, DI Fyn, Jan Johansen, 3F, og Lars Hansen, Dansk Metal. Anker Boye er formand for styregruppen.

- Det er vigtigt, at vi i den kommende tid trækker på alle de relevante kontakter og netværk, og sætter kræfterne ind på i fællesskab at sikre beskæftigelse og udvikling i området, siger Sonja Rasmussen.

- Nu er det kun resultaterne, der tæller. Jeg er sikker på, at vi med de mange initiativer, der er sat i gang, har det optimale set-up for den helt ekstraordinære indsats, der er behov for i denne ekstraordinære situation, siger Anker Boye.

- Fra politisk side har vi i tæt samarbejde med tillidsfolk og det lokale erhvervsliv fundet nogle veje, der kan skabe ny vækst på Fyn. Nu handler det om at blive konkrete. Vi har skaffet midler, og arbejder på at skaffe flere. Iværksættere og virksomheder skal nu på banen, så vi kan omsætte mulighederne til jobs, siger Carl Holst.

Yderligere information fås ved henvendelse til
Borgmester Anker Boye på telefon 40 75 33 33
Borgmester Sonja Rasmussen, på telefon 29 46 22 94
Regionsrådsformand Carl Holst på telefon 40 32 52 10