Spring til indhold
Nyhed

Odense i Kina evalueret

26-11-2010
-Vi har valgt at lægge hele rapporten ud, så alle interesserede kan se konklusionerne, siger projektleder Helle Thylkjær. Det har været et omfangsrigt projekt med mange involverede, så det er oplagt, at alle interesserede får mulighed for at gå i detaljen med de konklusioner, vi nu er nået frem til.

-Rapporten understøtter de positive erfaringer, vi har gjort gennem hele forløbet og viser nogle tal og erfaringer, som vi kun kan være stolte af. Situationen er nu, at vi har sat en masse skibe i søen. Og så bliver det spændende at se, hvad den samlede effekt af indsatsen bliver på sigt.


Rapportens hovedkonklusioner

· Halvvejs gennem udstillingen var der flere, som havde gæstet Odenses pavillon, end der er indbyggere i hele Odense. I alt har over en halv mio besøgt Odenses pavillon på verdensudstillingen.

· Odenses pavillon fik stor opmærksomhed fra den kinesiske presse. Mere end 45 min. tv indslag og 274 artikler blev det til.

· Den danske mediedækning prissættes til 3,5 mio. kr.

· Pavillonens samarbejdspartnere beretter om mange positive tilbagemeldinger på Odenses tilstedeværelse og virksomhederne har brugt Odenses pavillon som platform for kundekontakt i Kina.


· Odenses pavillon har været besøgt af over 40 kinesiske turoperatører – flere end der nogensinde har gæstet Odense.

· Projektet har generet 5,8 mio. kr. via sponsorerer og samarbejdspartnere, ud over Odense egen investering på 10 mio. kr.

· Projektet har inddraget lokale undervisningsinstitutioner fra børenhave, folkeskole, tekniske skoler, mellemlange uddannelser og universitetsniveau.

· I løbet af efteråret 2010 har ca. 250.000 odenseanere deltaget i Kina-inspirerede aktiviteter i Odense.


Den samlede rapport kan downloades på www.odense.dk/expo under punktet Presse. En trykt version kan rekvireres hos Expo sekretariatet, kontakt: asje@odense.dk


For yderligere informaiton, kontakt Helle Thylkjær, hth@odense.dk og mobil: +4530536690