Spring til indhold
Nyhed

Enighed med regeringen om den fortsatte fælles Lindø-indsats

15-02-2010

Der er fortsat fælles fodslag mellem regeringen, Odense og Kerteminde Kommuner og Region Syddanmark om det tætte samarbejde om Lindø-indsatsen.

Onsdag den 10. februar var Anker Boye (S), borgmester i Odense Kommune, Sonja Rasmussen (løsgænger), borgmester i Kerteminde Kommune, og Carl Holst (V), regionsrådsformand i Region Syddanmark, til møde på Slotsholmen.

Her mødtes de med Økonomi- og erhvervsminister Lene Espersen (C) og Beskæftigelsesminister Inger Støjberg (V). På mødet drøftede parterne, konkrete modeller for, hvordan Regeringen kan medvirke til at afbøde effekterne af lukningen af Lindøværftet og understøtte udviklingsmulighederne for det fynske erhvervsliv.

Mødet var en opfølgning på den forhandling som fandt sted i oktober. Der er fortsat enighed om, at regeringen indgår aktivt i arbejdet med at omstille det fynske erhvervsliv. Parterne udtrykte samtidig opbakning til det tætte og forpligtende samarbejde.

Som et led i den gensidige orientering om fremdriften i indsatsen drøftede parterne blandt andet den vækstplan, som blev præsenteret på en faglig workshop på Lindø 26. januar 2010. I den forbindelse blev det fastslået, at der kan søges om finansiering til konkrete projekter på grundlag af vækstplanen i statens nyoprettede fond til grøn omstilling.

- Det er glædeligt, at regeringen nu har sat midler af til grøn omstilling af dansk erhvervsliv. Virksomhederne i Region Syddanmark har rigtig mange specialkompetencer inden for de grønne erhverv, og derfor ser vi fonden som en stor mulighed for dem. Region Syddanmark og Syddansk Vækstforum bakker allerede aktivt op om den udvikling, og vi vil fortsat støtte vores grønne virksomheder, udtaler regionsrådsformand Carl Holst Carl Holst.

Samtidig understregede Økonomi- og erhvervsminister Lene Espersen (C), at det ikke var den eneste relevante fond. Hun pegede således på, at der også i regeringens Erhvervspakke fra efteråret 2009 findes muligheder for at støtte iværksætteri og udviklingsprojekter i små og mellemstore virksomheder.

På mødet enedes borgmestrene, regionsrådsformanden og ministrene om at afvikle et orienteringsmøde i løbet af foråret. Mødet skal informere virksomhederne om de mange forskellige muligheder, der findes for at søge støtte til udviklingsprojekter. Dermed bliver der tegnet et efterspurgt kort over den labyrint af offentlige støttemuligheder, der findes såvel lokalt, regionalt og nationalt.


Politikerne drøftede også de muligheder for erhvervsmæssig omstilling der ligger i at producere elementer til den faste forbindelse over Femern Bælt.

- Danmark bærer den økonomisk tungeste byrde i anlæggelsen af den faste forbindelse over Femern Bælt. Derfor har vi bedt regeringen om at sikre, at de åbenlyse kvaliteter Lindø-området har som byggeplads, bliver tænkt ind i planerne for byggeriet af Femern Bælt, udtaler Odenses borgmester Anker Boye.

Borgmestrene og regionsrådsformanden drøftede desuden uddannelsesmulighederne for de medarbejdere som bliver ledige når værftet lukker.
 
- Det er glædeligt, at Beskæftigelsesministeren allerede har ændret varslingsbestemmelserne til gavn for de medarbejdere med korte opsigelsesvarsler. Men det er stadig vanskeligt at få relevant uddannelse til alle medarbejdere i varslingsperioden. Derfor har vi i dag drøftet mulighederne for at nuancere reglerne, udtaler Kertemindes borgmester Sonja Rasmussen.Yderligere oplysninger:
Borgmester Anker Boye på telefon 40 75 33 33
Borgmester Sonja Rasmussen, på telefon 29 46 22 94
Regionsrådsformand Carl Holst på telefon 40 32 52 10