Spring til indhold
Nyhed

En succes fylder tre år

22-01-2010
Lektiecafé med over 1000 besøg

En succes fylder tre – fra dansk og matematik til Shakespeares sonetter på engelsk

Den 26. januar fylder den populære Lektiecafé ved Vollsmose Bibliotek tre år. Dette skal fejres med fødselsdagslagkage og kakao til alle brugerne, børnenes forældre, de mange frivillige - der gennem årene har lagt et enormt stykke arbejde i caféen - samt alle de andre, der har været gode samarbejdspartnere. Fødselsdagsselskabet vil blive holdt på Vollsmose Bibliotek, Vollsmose Allé 10, kl. 14 – 16. Pressen er meget velkommen!

Over 1000 besøg i sidste kvartal
Sidst opgjorte kvartal havde Vollsmose Bibliotek over 1042, der brugte caféen en eller flere gange. Af de 1042 udgjorde 483 besøg af skolebørn fra 7-15 år. De 15-20årige tegnede sig for ca. 306 besøg, og gruppen over 20 år for ca. 253 besøg.

En enorm succes
”Lektiecaféen har været en enorm succes på Vollsmose Bibliotek!” udtaler projektmedarbejder Egon Jensen. ”Jeg tror, succesen først og fremmest handler om, at vi har haft nogle usædvanligt søde, dygtige og stabile frivillige, der virkeligt har ydet en stor indsats. Vi har både pensionister, der kommer fra alle mulige forskellige jobs, og unge studerende, så vi har mulighed for virkelig at tilbyde en meget kvalificeret hjælp, og det tror jeg er rygtedes.”

Nem adgang
Lektiecaféen på Vollsmose Bibliotek har åbent to gange om ugen, mandag og fredag kl. 14 til 17, og der kan man bare komme ind fra gaden. Der sidder altid 4 – 6 voksne, der kan hjælpe én med, hvad man nu har for. Derudover kan man komme og bestille tid eller via vores hjemmeside bestille en lektiehjælp, hvis man bare husker at bestille senest to dage før. Det bruger gymnasiasterne og de ældste folkeskoleklasser meget. Og indenfor det sidste års tid er en del studerende fra pædagog- og lærerseminarium også begyndt at bruge os. De får hjælp til at forstå artikler, der er skrevet på et indforstået psykologdansk og får sparring i forbindelse med opgaver, både med hensyn til det skriftlige danske sprog og til indhold.
Lektiecaféen har også en del voksne, der kommer i en ordning, vi kalder Danskcaféen. De er ikke nødvendigvis under uddannelse, men ønsker blot at forbedre deres dansk.

Stor aldersspredning
Aldersmæssigt spænder Lektiecaféen bredt. De yngste er 7 år, og den ældste bruger var en gentleman på 71, der ville forbedre sit dansk for at blive dansk statsborger!
Med hensyn til niveau, kommer her alt. Lige fra en dame, der ikke kan læse – hun kom aldrig i skole i hjemlandet – og til tidligere journalister, akademikere osv. En af journalisterne er faktisk kommet så langt, at han med lidt korrekturhjælp fra os har haft en kronik i Fyens Stiftstidende.

Et herligt lærerjob
”Jeg har nok et af Danmarks sjoveste lærerjobs,” fortæller Egon Jensen.” Det ene øjeblik sidder jeg med folk, der taler et dansk, man næsten ikke kan forstå, og arbejder med udtale. Et kvarter senere kan jeg så sidde med en flok 3g’ere og gennemgå Shakespeares sonetter på engelsk!”

Pressekontakt:
Områdeleder Kambiz Kalantar Hormoozi, Vollsmose Bibliotek, tlf.: 6551 4347/ 51341345 eller mail: kkal@odense.dk