Spring til indhold
Nyhed

Demensramte får teknologibibliotek

16-06-2010

Det er rådgivnings- og kontaktcentret for demente og pårørende i Odense, der med støtte fra Odense Kommune i dag, onsdag den 16. juni, kl. 14 åbner dørene til et bibliotek, hvor demente kan komme og låne den nyeste teknologi med hjem. Biblioteket er blevet til på opfordring af og i samarbejde med en gruppe yngre, tidligt demensramte.

- Særligt blandt de yngre, tidligt demensramte er der et ønske om dels at tage de eksisterende teknologier i brug, dels at der bliver udviklet nye og målrettede teknologier, fortæller leder af rådgivnings- og kontaktcentret, Ulla Thomsen.

Teknologi giver frihed

For Grethe Smidt er velfærdsteknologi langt fra synonym med fremmedgørende robotteknologi. Det er i stedet for hjælpemidler til at opretholde eller genvinde selvstændighed i hverdagen. Som et eksempel nævner hun sin gps. Uanset hvor hun skal hen i nærmiljøet, foregår det på cykel og med gps'en som fast følgesvend. Som noget helt nyt har hun fået en gps, der også har cykelruter. Det giver større frihed og mulighed for at genoptage cykelruter, som hun ellers har måttet undvære på grund af sygdommen.

- Jeg har tidligere været vant til at cykle mange lange ture langs vandet, hvor jeg bor. Nu kan jeg pludselig det igen uden at være bange for ikke at kunne finde hjem. Nu trykker jeg bare på ’hjem’, så hjælper gps’en mig på vej, fortæller Grethe Smidt, som er en af de demensramte, der har presset på, for at rådgivnings- og kontaktcentret på Kallerupvej i Odense skulle åbne et teknologibibliotek.

Eksisterende teknologier kan skabe livskvalitet

Teknologibiblioteket er oprettet med støtte fra Odense Kommune, derud over at have medarbejdere med i projektet, har givet 150.000 kroner til oprettelsen. Teknologibiblioteket falder i naturlig tråd med kommunens satsning på velfærdsteknologi.

- For mig handler velfærdsteknologi i høj grad om at give den enkelte borger øget mulighed for indflydelse på eget liv og mulighed for at være så selvhjulpen som muligt. Teknologibiblioteket er en oplagt mulighed for netop dette, udtaler ældre- og handicaprådmand Jane Jegind (V) og fortsætter:

- Jeg er sikker på, at teknologibiblioteket på en gang vil skabe mere livskvalitet og samtidig vil det kontinuerlige fokus på de nyeste teknologier og koblingen til demensramtes behov være med til at udvikle teknologierne til glæde for demensramte og deres pårørende.

På biblioteket vil demensramte kunne se og afprøve gps'er, elektroniske pilleglas, diktafoner, talende ure og meget mere.

Pressen er velkommen til indvielsen i dag onsdag den 16. juni kl. 14-16 på Kallerupvej 58, 5230 Odense M. Her vil der være mulighed for at se teknologierne og møde Grethe Smidt og andre af de demensramte, der har været med til at realisere teknologibiblioteket.

Yderligere oplysninger
Ulla Thomsen, leder af rådgivnings- og kontaktcentret på Kallerupvej, telefon 66 19 40 91
Rådmand Jane Jegind (V), Ældre- og Handicapforvaltningen i Odense Kommune, mobil 20 91 10 31