Spring til indhold
Nyhed

Borgere i Odense-bydel bliver sundere

22-06-2010

​Odense Kommune og Odense Andels Boligforening går sammen om sundhedsprojekt til 2,5 mio. kr.. Projektet skal inddrage lokalområdet Påskeløkken de næste 2½ år. I forvejen samarbejder de to aktører om en boligsocial indsats i området.
 
Det er Landbyggefonden, der har bevilget de 2,5 mio. kr. til projektet, der vil kunne mærkes i hele Påskeløkke-området.
Odense Kommunes tovholder på sundhedsprojektet er Rising Ungdomsskole og ungdomsskoleleder Erik Rasmussen forklarer: - Vi skal stå for at sætte en masse forskellige sundhedsaktiviteter i gang, men på en måde, så beboere, foreninger og andre kommunale institutioner bliver inddraget i projektet og planen er, at alle borgere i Påskeløkkekvarteret kommer til at mærke indsatsen – ung som gammel.

 Idéen bag projektet ”Sundhed, trivsel og livskvalitet” er at gøre forebyggende og sundhedsfremmende indsatser let tilgængelige for beboerne i bolig- og lokalområdet og placere aktiviteter og sundhedstilbud helt tæt på den enkelte borger.

- Vi tror på, at hvis man ser se de mange tilbud i sin hverdag, vil man automatisk blive inspireret til at tage hul på en sundere livsstil, forklarer Dorthe Laursen, Projektkoordinator i Odense Andels Boligforening og fortsætter: - Aktiviteterne skal ikke kun få borgerne i bedre form. Vi tror nemlig på, at øget fysisk trivsel giver en bedre mental og social tilstand i form af sociale netværk og nye relationer.

20 minutters daglig motion til de mindste
Blandt projektets allerede definerede aktiviteter er 20 minutters skemalagt motion hver dag for 1.-3. klasse på den lokale folkeskole Risingskolen.

Desuden planlægger man:

  • Vægtløfterklubben Kono stiller lokale og instruktører til rådighed for lokalområdet
  • Foredrag, kursusforløb og temadage om kost, livsstil, vægtstop mm
  • Kursus- og aktivitetsforløb om konflikthåndtering i børnehøjde
  • Åben anonym børnerådgivning
  • Rådgivning, vejledning og støtte til personlige problemer
  • Jobrådgivning og vejledning.

Begejstrede politikere
Borgmester Anker Boye (S), Børn- og Ungerådmand Stina Willumsen (SF) og Socialrådmand Peter Rahbæk Juel (S) blev orienteret om projektet, da de forleden var til fællesspisning i Påskeløkkens beboerhus med ca. 80 beboere. Og de tre politikere er meget begejstrede:

- Noget af det, der virkelig tiltaler mig er, at man arbejder med et helhedsperspektiv og med at få sundhed til at blive en del af den enkelte borgers hverdag. Jeg håber, at de erfaringer, man gør sig i Påskeløkken med at klæde borgerne på til at tage ansvar for egen sundhed, fremover kan bruges i hele kommunen, siger borgmester Anker Boye.

Stina Willumsen, rådmand for Børn.- og Ungeområdet: - Jeg kan jo kun hilse planen om 20 minutters daglig, skemalagt motion for de mindste klasser på Risingskolen velkommen! Det er så vigtigt for vores børns trivsel - både fysisk og psykisk - at de får rørt sig, og gode vaner kan man ikke starte på for tidligt, så det venter jeg mig meget af! Jeg håber også, at man på sigt kan få det indført i de større klasser. Jeg synes også, det er utroligt spændende, at der bliver sat fokus på børn og unges trivsel og livskvalitet med den åbne børnerådgivning og konflikthåndtering i børnehøjde.

Peter Rahbæk Juel, rådmand for Social- og Arbejdsmarkedsområdet: - Projektet handler om sundhed i et bredt perspektiv, hvor man også inddrager den psykiske og sociale trivsel og hvor også jobperspektivet er vigtigt, når mennesker skal danne nye relationer og netværk. Det ser jeg som en enorm styrke. Selve helhedsprojektet omkring Påskeløkken er jo en solstrålehistorie om et område, der er blomstret op pga. en stærk koordineret indsats, og jeg kan kun se frem til at det nye sundhedsprojekt giver det endnu et løft.

Den 1. oktober 2010 ansættes en sundhedsfaglig medarbejder, som skal indgå i konkrete samarbejdsprojekter med beboere, foreninger og institutioner i lokalområdet omkring sundhed og trivsel, samt selv iværksætte nye aktiviteter.

Generelle fakta om Projekt Påskeløkken og området
Samarbejdsprojekt mellem Odense Andelsboligforening og Rising Ungdomsskole / Odense Kommune
”Boligsocial helhedsindsats” støttet af Landsbyggefonden fra 2008 – 2012.
Området
Primært etagebyggeri
28 opgange med 168 husstande – ca. 500 beboere.
Over 50 % er børnefamilier. ( I andre almennyttige boligområder er det ca. 20 %, der er børnefamilier)
57 % har anden etnisk baggrund end dansk.

Flere oplysninger:
Borgmester Anker Boye
Rådmand Stina Willumsen
Rådmand Peter Rahbæk Juel
Ungdomsskoleleder Erik Rasmussen
Projektkoordinator Dorthe Laursen