Spring til indhold
Nyhed

Borgmesterforvaltningen planlægger afskedigelser

17-12-2010

I en tid hvor hele Odense Kommune står over for store økonomiske udfordringer, effektiviserer kommunen sine drifts – og administrationsomkostninger. Heller ikke Borgmesterforvaltningen går ram forbi. Her er der nu er ved at tegne sig et klart billede af, hvordan økonomien ser ud for perioden 2011 – 2014.

- Borgmesterforvaltningen skal realisere besparelser på 10 mio. kroner i 2011, 14 mio. kroner i 2012 og 15. mio. kroner i både 2013 og 2014. Det er mange penge, og der er ingen lette løsninger på udfordringen, det er derfor uundgåeligt, at vi må sige farvel til medarbejdere, siger stadsdirektør Jørgen Clausen.

Borgmesterforvaltningens ledelse arbejder i disse uger intensivt på at undersøge, hvor meget af den samlede besparelse der skal findes ved afskedigelser. Målet er at minimere omfanget mest muligt og samtidig trimme organisationen.

Ledige stillinger bliver ikke genbesat

Lige nu undersøger ledelsen, hvor meget af besparelserne Borgmesterforvaltningen kan finde ved ikke at genbesætte ledige stillinger. Der er derfor først i det nye år klarhed over, hvor mange medarbejdere man bliver nødt til at tage afsked med.

- Det er i sagens natur ikke en rar situation, at vi nu skal til at afskedige medarbejdere i Borgmester Forvaltningen på grund af budgetbesparelser. Derfor vil vi også gøre os umage for at reducere omfanget mest muligt og lægge os i selen for at håndtere processen bedst muligt for de medarbejdere, der ender med at blive afskediget, siger Jørgen Clausen.


Medarbejderne er med i forløbet

Besparelsen vil ramme bredt blandt alle faggrupper.

Herluf Rasmussen, der er tillidsrepræsentant for en af HK grupperne, siger om de kommende afskedigelser:
- Der er ingen tvivl om at det vil få en konsekvens for de opgaver vi løser, det vil kunne mærkes, når der er opgaver, vi ikke kan udføre længere. Vi kan ikke løbe stærkere, end vi allerede gør.


Alle tillidsrepræsentanter og MED udvalg er i dialog med ledelsen om processen

- Vi har haft en åben og ærlig proces og et fint samarbejde med ledelsen, men selvfølgelig er der mange af mine kollegaer, der går på juleferie med en knude i maven, siger Herluf Rasmussen.

Kontakt:

Jørgen Clausen, Stadsdirektør, jc@mail.dk, telefon: 65511001, Mobil: 40434424

Herluf Rasmussen, TR for en af HK grupperne, hcr@odense.dk, telefon:65511538 Mobil: 24962432


Fakta
:
Borgmesterforvaltningen har 530 af Odense Kommunes 18.000 medarbejdere
Medarbejdere i Borgmesterforvaltningens afdelinger:

· Byrådssekretariatet

· Brandvæsnet

· Bystrategisk Stab

· Udvikling Odense

· Økonomi & Organisationsudvikling herunder Service-centeret