Spring til indhold
Nyhed

Anker Boye går ind i sagen om tog i timedrift

26-10-2010
Nu må ministeren præcisere, at der ligger et klart forlig om togdrift på en time mellem landets største byer, siger Odenses borgmester.
 
Debatten om tog på en time mellem landets fire største byer blussede op søndag, da Venstres trafikordfører, Kristian Pihl Lorenzen i en ny bog gav udtryk for, at han synes løsningen bliver for dyr at gennemføre. Han mener, at særligt etapen mellem Odense og Århus vil blive for dyr, da den blandt andet kræver en ny broforbindelse over Vejle Fjord. Sammen med Dansk Folkeparti har han dermed sået tvivl om løsningen, hvor hver af de fire byer i fremtiden skal kunne nås på en time med tog.

Men planen om hurtigtog mellem de fire største byer er allerede nedfældet som en del af trafikaftalen fra 2009.
- Den model blev vedtaget af et bredt politiske flertal, herunder også Venstre, og derfor er den slet ikke til debat nu. Der ligger et klokkeklart forlig, og det vil jeg nu bede ministeren om at stå frem og bekræfte, så vi en gang kan udelukke tvivlen, siger Odenses borgmester, Anker Boye.
 
Planen, der skal sikre at det kun tager en time med tog fra Odense til Århus og København, samt fra Århus til Aalborg ventes gennemført over 20 år og vil betyde, at IC4-togene fremover skal køre langt hurtigere på bestemte strækninger. Planen vil kunne spare de tog-rejsende for 3,5 millioner timers transport årligt og reducere CO2 udledningen samt begrænse trængslen på motorvejene ved at overflytte trafik fra biler til tog.

- Der er mange gode bevæggrunde for at få indført timedriften, og det vil derfor være et tilbageskridt at begynde at vakle på den plan nu. Den er fuldstændigt afgørende for den sammenhængskraft mellem landsdelene og de store byer, som infrastrukturen skal understøtte, siger borgmester Anker Boye.

At der er bred enighed om modellen med tog på en time viser også 6-by samarbejdet mellem Danmarks seks største byer, København, Århus, Odense, Aalborg, Esbjerg og Randers, der alle i 2006 henvendte sig til regeringen med det samlede ønske at få indført denne model.

- Der har været enighed om dette længe, og derfor opfordrer jeg hermed trafikminister Hans Christian Schmidt til at slå fuldstændigt fast, at regeringen ikke vil begå løftebrud, men arbejde for virkeliggørelsen af planerne, siger Anker Boye.

For yderligere oplysninger kontakt:
Borgmester Anker Boye, mobil 40 75 33 33
Kommunikationsrådgiver Susanne More, mobil 26 28 20 69