Spring til indhold
Nyhed

Årets mangfoldige arbejdsplads i Odense Kommune

17-11-2010
Hvert år kårer Odense Kommune den mest mangfoldige arbejdsplads. I år går prisen til ”Aktiviteter i Plejeboliger”, som det er lykkedes at sætte medarbejdernes mangfoldige ressourcer og muligheder i spil.

Det er hovedudvalget i Odense Kommune, der kårer årets mangfoldige arbejdsplads. Prisoverrækkelsen finder sted i dag, onsdag den 17/11 kl. 12.30 på Albanigade Plejecenter, Albanigade 21D, 5000 Odense C

Stadsdirektør Jørgen Clausen fortæller:

- Vi har valgt at kåre ” Aktiviteter i Plejeboliger” som Årets Mangfoldige Arbejdsplads i Odense Kommune 2010, da de har skabt nogle meget flotte resultater i forhold til at sikre en værdifuld og meningsfuld tilknytning til arbejdsmarkedet for en række medarbejdere med helbredsmæssige eller sproglige udfordringer.

Aktiviteter i Plejeboliger
”Aktiviteter i Plejeboliger” er en gruppe på 23 medarbejdere, der tager rundt på byens 23 kommunale plejecentre.

- Vi kommer minimum to gange om ugen på hvert center, hvor vi laver gymnastik med beboere, spiller kort, går ture, læser højt, tager på udflugter osv. Alle aktiviteterne er tilrettelagt i samarbejde med beboerne, fortæller daglig leder Vinnie Skovkjær.

- Derudover arrangerer vi forskellige ting på tværs af plejecentrene, fx vores årlige musikfestival, sportsdag og herre- og damefrokost.

En mangfoldig gruppe
Ud over den gode effekt, gruppens arbejde har på beboerne på Odenses plejecentre, løfter den også en vigtig opgave i forhold til medarbejderne. Det er her, mangfoldigheden kommer ind i billedet. Af gruppens p.t. 23 medarbejdere er 12 ansat i fleksjob og en i skånejob.

- Derudover har vi i år foreløbig haft 16 virksomhedspraktikanter med henblik på afklaring til arbejdsmarkedet, fleksjob eller pension, fortæller Vinnie Skovkjær.

– Vi har haft en del praktikanter med anden etnisk baggrund, der har været i praktik for at forbedre deres dansk. Ud af de 16 personer, vi har haft i praktik i 2010, er en stadig i praktik, tre er startet på en uddannelse inden for ældreområdet, fem er blevet ansat inden for ældreområdet, fire venter på afklaring til fleksjob eller pension, en er begyndt på en anden uddannelse, en er flyttet til anden kommune og den sidste har valgt ikke at arbejde med ældre.

Vi skal kunne se mulighederne
Den meget brogede medarbejderflok betyder, at ”Aktiviteter i plejeboliger” arbejder meget med, hvordan de får medarbejdernes mangfoldige ressourcer og muligheder i spil.

– Den store brede i medarbejdernes alder, kompetencer, tilknytning til arbejdsmarkedet, uddannelse og erfaring skal vi jo benytte os af. Det er forskelligt, hvad de kan, og hvad de har lyst til at lave sammen med de ældre, og jo mere de laver det, de har lyst til og brænder for, des mere smitter det af på beboerne på plejecentrene. Det gælder om at se mulighederne i stedet for begrænsningerne for den enkelte medarbejder og for hele flokken, slutter Vinnie Skovkjær.

Kontakt
Vinnie Skovkjær, leder af "Aktiviteter i plejeboliger", tlf. 65 51 33 03 / 22 49 33 02
Steffen Jensen, Kontorchef i HR & Kommunikation, tlf. 65 51 13 60