Spring til indhold
Nyhed

1,2 mio. kr. til bedre ældrepleje

03-12-2010

Odense Kommune har netop fået knap 1,2 mio. kr. til bl.a. frivillige hjælpere i aktivitets- og træningstilbud og til at indføre den anerkendte Marte Meo-metode i arbejdet med demensramte.

Demensramte, plejehjemsbeboere og brugere af kommunens aktivitets- og træningstilbud får alle glæde af de knap 1,2 mio. kr., som Odense Kommune netop har modtaget fra Socialministeriets pulje til bedre ældrepleje.

Fokus på den demensramtes ressourcer
Odense Kommune har bl.a. fået knap en halv million til at indføre den anerkendte Marte Meo-metode i hjemmeplejen og på kommunens plejecentre.

Marte Meo, der betyder ”ved egen kraft”, er en metode, der bl.a. går ud på at optage kommunikationen og samspillet mellem mennesker på video. Optagelsen kan illustrere, hvor svækket funktionsniveauet er hos et menneske med demens, og gennem positiv feedback fra en Marte Meo-terapeut kan plejepersonalet tilpasse deres kommunikation med den demensramte, så de bedre understøtter vedkommendes iboende ressourcer.

Marte Meo-metoden bruges traditionelt set inden for kommunikation med børn, men har vist sig yderst effektiv i plejen af demensramte borgere. Erfaringer fra Lindegården i Herning viser, at metoden kan bruges til at bringe mere værdighed og nærhed ind i arbejdet med mennesker med demens.

Rådmand Jane Jegind (V) glæder sig over puljemidlerne, ikke mindst penge til demensindsatsen:

- Vi ved, at antallet af demensramte vil stige mærkbart i de kommende år. Derfor er jeg rigtig glad for, at vi har fået midler til at styrke vores indsats, så vi i endnu højere grad kan skabe en hverdag med værdighed og livskvalitet for mennesker med demens, udtaler Jane Jegind.

Odense Kommune har fået penge til:

  • At uddanne medarbejdere i Marte Meo-metoden - værdighed og nærhed, kommunikation på tværs af demens (Sundhedsafdelingen, 452.410 kr.)
  • Frivillige hjælpere i aktivitets- og træningstilbud (Aktivitet og Træning, 302.280 kr.)
  • Musikalsk underholdning for plejehjemsbeboerne i Odense kommune (”Aktiviteter i Plejeboliger” 90.000 kr.)
  • Ferietur til Slette Strand med fokus på samarbejdet mellem beboere, pårørende og personalet (Ejlstrup Plejecenter, 82.500 kr.)
  • Vægmalerier på dørene af hensyn til dementes trivsel (Enrum Plejecenter, 30.000 kr.)
  • It-sæl, der skal hjælpe demente borgere og skabe mere tryghed hos angste borgere (Sanderum Plejecenter, 76.000 kr.)
  • Øge den tværfaglige indsats i projekt spiseven i hjemmeplejen (Hjemmeplejen, 140.240 kr.).´

Om Puljen til udvikling af bedre ældrepleje
Regeringen, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance afsatte med Finanslovsaftalen for 2009 25 mio. kr. i 2009 og 50 mio. kr. i 2010 til puljen til udvikling af bedre ældrepleje. Midlerne gives til projekter, der sætter fokus på de ældres og personalets ønsker til, hvordan ældreplejen kan forbedres.

Puljen er i år blevet uddelt til projekter med fokus på:

  • Oplysning og kompetenceudvikling om demens
  • Forebyggelse i sundhed og social indsats
  • Ældres trivsel i dagligdagen

Kontakt
Ældrerådmand Jane Jegind, mobil 20 91 10 31
Kommunikationskonsulent Tanja Bruntse Ahler, mobil 29 25 61 01