Spring til indhold
Nyhed

Vinderne af 1. etape af idékonkurrencen om Byens Ø

28-10-2009

Vinderne af 1. etape af idékonkurrencen om byens Ø er nu fundet: entasis as, MASU PLANNING og CORNELIUS + VÖGE og POLYFORM arkitekter kan alle løfte opgaven med et skabe en bydel ved vandet, der emmer af liv, kvalitet og variation. I 2. etape af konkurrencen udvælges et af de tre teams.


De tre vinderprojekter blev præsenteret på Brandts onsdag den 28. oktober kl. 13.00. og viser på hver deres måde, hvordan Byens Ø kan omdannes til en ny og spændende bydel.


Forslaget fra entasis fokuserer på, at alle former for byliv skal kunne finde sted på Byens Ø og foreslår hertil 6 karakterfulde byrum. De eksisterende pakhuse, der ligger centralt på øen, bruges som markedshaller, værksteder og boliger, mens pakhuset Finlandkaj 6 indrettes som teaterscene og kollegium.


MASU PLANNING og CORNELIUS + VÖGES forslag lader i meget høj grad de eksisterende bygninger indgå i planen. For at åbne den eksisterende struktur op for brugere og interessenter, introduceres et gennemgribende landskabeligt element: "Stiforløbet". Forløbet er beskrevet som en strøm, der løber hen over øen og giver adgang, forbinder og peger på nye byrum og steder med særlige potentialer.


I forslaget fra POLYFORM arkitekter pointeres vigtigheden af, at der i den videre planlægning af Byens Ø udarbejdes en samlet byrumsplan, der skal struktureres på baggrund af tre typer byrum: "Pladserne, lommeparkerne og kanterne". Pladserne er fordelt ud over øen og har meget varierende størrelse og udtryk. Lommeparkerne er beskrevet som grønne lommer/flader med forskellige vækster. Kanterne udgøres af øens fire sider.


Alle forslagene inkl. de vindende er udstillet på Brandts fra den 28. oktober til den 10. november. Hver dag fra kl. 10.00 til 17.00. Torsdag fra kl. 12.00 – 21.00. Mandag lukket.


Se dommerkomitéen og uddrag af deres betænkning.

Kontakt

Projektleder Peter H. Johannessen, Odense Kommune, tlf. 65 51 25 10,
mobil 24 64 25 05, e-mail pehjo@odense.dk
Afdelingsleder, arkitekt Hans Martin Skou, Niras Konsulenterne, tlf. 87 32 32 07,
mobil 24 69 06 40, e-mail hms@niraskon.dk
Arkitekt Søren Færch, Odense Kommune, tlf. 65 51 25 24, e-mail sf@odense.dk
Arkitekt Esben Fog, Odense Kommune, tlf. 65 51 25 26, e-mail efo@odense.dk


Fakta om Arkitektkonkurrencen

Odense Kommune udskrev sammen med DGI, Nordatlantisk Hus, REKA Gruppen og Odense Havn en konkurrence om Byens Ø i sommeren 2009. Konkurrencen er delt i to faser. 1. fase var tilrettelagt som en åben idékonkurrence, mens 2. fase er en indbudt forhandlingsrunde med de tre vindende teams.


Konkurrencen om Byens Ø er en del af den omfattende byomdannelsesproces, der tog sin begyndelse i 2002 med udarbejdelsen af en "Byomdannelsesplan" for hele den indre del af havnen i Odense. Siden er store dele af de indre havnearealer blevet omdannet til en attraktiv byhavn med kanaler, boliger, kontorer og en flot havneplads.


Konkurrencen afholdes i samarbejde med NIRAS Konsulenterne.