Spring til indhold
Nyhed

Vejarbejder i Odense SØ

26-05-2009

Ørbækvej ved det ny IKEA

Tirsdag d. 2.juni påbegyndes etableringen af 2. halvdel af stitunnellen under Ørbækvej. I den forbindelse vil der blive opsat skilte og afmærket med afstribning mandag den 1. juni om aftenen.

Vejarbejdet varer til uge 38, medio september. Hele anlægsarbejdet forventes stadig afsluttet i oktober 2009.


På Ørbækvej:

Det bliver ikke længere muligt at svinge til venstre fra Ørbækvej ad Stærmosegårdsvej, ej heller fra Ørbækvej til venstre ad Olfert Fischersvej.

Til gengæld bliver der nu mulighed for at svinge både til højre og til venstre fra Olfert Fischersvej og Stærmosegårdsvej ad Ørbækvej.


Fynbusruterne 161, 162 og 163 på Stærmosegårdsvej omlægges fortsat, så de kører ad Munkerisvej mellem Ørbækvej og Munkebjergvej.


Ved krydset Stærmosegårdsvej flyttes trafikken til de vestlige vejbaner, men der opretholdes stadig fire spor, to i hver retning. Hastigheden nedsættes til 40 km/t, og da vejbanerne snor sig mellem afspærringerne, opfordres bilisterne til at være ekstra opmærksomme.


Ved krydset Ørbækvej mod Bilka vil der også i denne omgang ske ændringer.

Mellem Burger King og Bilkakrydset deles de to indadgående spor op, så det højre fungerer som ligeud- og højresvingsspor. Det
venstre spor trækkes over midterhellen og fortsætter som ligeudspor.


Der er ikke tilladt venstresving fra Ørbækvej mod Bilka!

Der er heller ikke tilladt venstresving fra Ørbækvej ind mod Ørbækvej 100 eller til plejehjemmet.


Der vil blive skiltet om de nye venstresvingsforbud og adgangene til Fynbyen og Bilka på Ørbækvej og Niels Bohrs Allé. Da det nye signalanlæg på Centervej skal fungere sammen med Ørbækvejens, afventer driftsættelsen på dette.


På Gørtlervej og Stærmosegårdsvej:

Arbejdet ved krydset Gørtlervej/ Ikeavej er påbegyndt. Som det første skal der etableres et nyt kryds ind til IKEA. Derefter etableres cykelsti og fortov langs Gørtlervej. Samtidigt begyndes arbejdet med at ændre rundkørslen til et signalkryds. I samme etape vil der blive anlagt en cykelsti langs Stærmosegårdsvej ind mod IKEA.


For at give FynBus mulighed for at informere passagererne påbegynder TC Anlæg først arbejdet med

sideudvidelse af Gørtlervej syd for Stærmosegårdsvej den 2. juni 2009. Arbejderne

på Gørtlervej og Stærmosegårdsvej forventes afsluttet 23. oktober 2009.


FynBus flytter busruterne 71 og 74 mod Universitetet til en rute ad Ørbækvej og Niels

Bohrs Allé til Campusvej. Servicebusserne S 5 og S 6 forbliver på Gørtlervej.

Busruterne 61 og 62 på Stærmosegårdsvej forbliver på denne rute.

Busruterne 161 og 163 mod/fra Svendborg bibeholdes på den midlertidige rute

Munkerisvej/Ørbækvej.