Spring til indhold
Nyhed

Unik bæredygtig indsats iværksat i Odense: Odense Bæredygtighedsråd - godt fra start

29-10-2009
Medlemmerne af Odense Bæredygtighedsråd fik på rådets første talt sig godt varme på begrebet ”bæredygtighed”. Rådet er sammensat af personer med kompetencer inden for miljø, sundhed, økonomi og sociale forhold. På mødet valgte rådet desuden hvem der skulle besætte fem pladser, som var reserveret til personer med særlig relevans for bæredygtighedsområdet.

Odense Bæredygtighedsråd har netop afholdt 1. konstituerende møde. Rådet er et særsyn i Danmark og er bredt sammensat med kompetencer inden for miljø, sundhed, økonomi og sociale forhold.

- Vi skal med dette råd tænke i helheder og skabe gode og langtidsholdbare bæredygtige løsninger for hele byen. Det kan vi kun gøre ved at sætte forskellige mennesker sammen med forskellige kompetencer og det gør vi nu, sagde Jan Boye.

Det første møde i rådet havde karakter af at være et opstartsmøde, hvor medlemmerne diskuterede, hvordan ordet "bæredygtig" gøres konkret og nærværende. Fremover vil rådets medlemmer bl.a. gennem dialog og videndeling drøfte, hvordan rådet kan arbejde med bæredygtig udvikling i Odense gennem gensidige forpligtigelser i form af konkrete mål og initiativer.

Da Odense Byråd vedtog sammensætningen af rådet blev fem pladser reserveret til personer med særlig relevans for bæredygtighedsområdet. På mødet blev de sidste fem medlemmer enstemmigt valg: kunstner Jens Galschiøt; markedschef Lone Froholdt, Fair Trading; direktør Philippe Guénian, Rice; kraftværkschef Klaus Winther, Vattenfall AS og Conni Ramskov, Grøn Hverdag.

Odense Bæredygtighedsråd er et resultat af kommunens miljøpolitik og samtidig en vigtig brik i kommunens arbejde med at blive en bæredygtig by.

- I vores miljøpolitik har vi sat os mål om bæredygtighed i hele byen som geografisk område. Vi kunne blot have sat os mål for kommunen som virksomhed — men vi ville ganske enkelt noget mere sagde borgmester Jan Boye i sin velkomst til rådets medlemmer.

Når kommunen ikke alene kan nå de ambitiøse mål er det afgørende, at en bred vifte af lokale aktører deltager aktivt i bæredygtighedsarbejdet.

- Det er vigtigt, at I som lokale aktører deltager i arbejdet, hvis det skal lykkes os sammen at skabe en bæredygtig by. Derfor er jeg selvfølgelig meget glad for, at I er kommet her i dag for at være med til at starte rådet op sagde Jan Boye.

Listen over medlemmernes arbejdsområder er da også lang idet medlemmerne således arbejder med: energi, vandforsyning, integration, børn og unge, kunst, turisme, forbrug, handel, uddannelse, ældre- og handicappede, politik, landbrug, gartneri, udsatte, sundhed m.m.

Se liste over medlemmene af Odense Bæredygtighedsråd her.

Yderligere information:
Borgmester, Odense Kommune, Jan Boye: Tlf. 20 40 29 12
Projektleder, Odense Kommunes Bæredygtighedssekretariat, Torben Jarlstrøm Clausen: Tlf. 24 59 76 56