Spring til indhold
Nyhed

Udbud på kørsel af voksne borgere for Odense Kommune

05-05-2009

Odense Kommune har netop tildelt kontrakt til nedenstående leverandører efter kommunens EU-udbud på kørselsopgaver.


Udbuddet omfatter kørsel af ældre og handicappede til og fra trænings-, aktivitets- og dagcentre. Kørsel af brugere af behandlingsinstitutioner og døgnrehabiliteringsboliger, samt kørsel af visiterede borgere til læge og speciallæge.


Nu begynder implementeringen af de nye kontrakter, der træder i kræft pr. 1. juli 2009. Implementeringen prioriteres meget højt fra Odense Kommunens side for at give borgere og personale den bedst mulige service.


Udbuddet er opdelt i 9 delkontrakter, og tilbuddene har vist, at kontrakterne fremadrettet tildeles fire leverandører:

Bergholdt/ John Bergholdt:

Kørsel af gangbesværede borgere til/fra vedligeholdende aktivitets- og træningstilbud i sydlige del af Odense Kommune

Kørsel af gangbesværede borgere til/fra vedligeholdende aktivitets- og træningstilbud i nordlige del af Odense Kommune

Kørsel af borgere til/fra genoptræning på hold

Kørsel af demensramte og gangbesværede borgere til/fra aktivitets- og træningstilbud på selvejende institutioner

Kørsel af handicappede borgere til/fra dagtilbud

Morud Bustrafik:

Kørsel af demensramte borgere til/fra aktivitets- og træningstilbud

Odense Taxa:

Kørsel af borgere til/fra individuel genoptræning

Kørsel af visiterede borgere til/fra læge og speciallæge

Arriva:

Kørsel til/fra døgnrehabiliteringsbolig med handicappede borgere