Spring til indhold
Nyhed

Udbud på kørsel af børn og unge samt ad hoc kørsel for Odense Kommune

05-05-2009

Odense Kommune har netop udsendt hensigtserklæringer til fremtidige leverandører i forbindelse med den afsluttende fase af Kommunens EU-udbud på kørselsopgaver til og fra specialbørnehaver, folkeskoler, specialklasser og –skoler samt uddannelsesinstitutioner for unge.


Udbuddet er opdelt i 23 delkontrakter, og tilbuddene har vist, at kontrakterne tildeles fem leverandører:

Bergholdt/ John Bergholdt:

Rutekørsel til/fra Nørrebjergskolen

Rutekørsel i bus til/fra folkeskoler, specialklasser, svømme- og idrætsundervisning samt færdselsskole – Område 1

Rutekørsel i bus til/fra folkeskoler, specialklasser, svømme- og idrætsundervisning samt færdselsskole – Område 2

Rutekørsel i bus til/fra folkeskoler, specialklasser, svømme- og idrætsundervisning samt færdselsskole – Område 3

Morud Bustrafik:

Rutekørsel til/fra specialskoler, centerklasser samt SFO – Område 2

Buskørsel til/fra Tingkærskolen

Buskørsel til/fra Skt. Klemensskolen

Buskørsel med musikskolen efter behov

Odense Taxa:

Rutekørsel til/fra Enghaveskolen

Rutekørsel til/fra specialskoler, centerklasser samt SFO – Område 1

Rutekørsel til/fra specialskoler, centerklasser samt SFO – Område 3

Individuel kørsel efter behov af visiterede børn og unge

Kørsel til/fra tandlæge og –klinik

Rutekørsel i bil/minibus til/fra folkeskoler, specialklasser, SFO samt ad hoc opgaver (konfirmationsforberedelse, sprogskoler, indskoling Ejbyskolen, sygekørsel ved folkeskoler samt ungdomsuddannelser) – Område 1, 2, 3, 4

Individuelle kørsler samt hold- og rutekørsler for CSV Odense samt Club Nova

Individuelle kørsler samt hold- og rutekørsler for CSV Vestfyn

Handybus:

Rutekørsel til/fra specialbørnehaver

Buskørsel til/fra Ubberud Skole

Buskørsel med Odense Kommunes institutioner og afdelinger efter behov


Kæmpes Taxi og Nordfyns Busser:

Rutekørsel i bus til/fra folkeskoler, specialklasser, svømme- og idrætsundervisning samt færdselsskole – Område 4

Odense Kommune vil efter 10 dages stand-still indgå kontrakt med ovenstående leverandører, hvorefter Kommunen og leverandørerne vil begynde at forberede implementeringen af de nye kontrakter, der træder i kræft pr. 1. juli 2009.
Implementeringen prioriteres meget højt fra Odense Kommunens side for at give borgere og personale den bedst mulige service.