Spring til indhold
Nyhed

Tilskud fra Friluftsrådet giver nye muligheder på Stige Ø

09-02-2009

Friluftsrådets bestyrelse har besluttet at give et tilskud på i alt 545.000 kr. til naturformidling og aktiviteter på Stige Ø. Dermed kan Odense Kommune nu realisere en række spændende tiltag, som vil gøre området endnu mere attraktivt for alle, der vil nyde naturen.

En del af tilskuddet skal gå til et biotopbånd, som skal anlægges mellem bakkerne på Stige Ø. Biotopbåndet skaber variation i blandt andet jordbundsforhold og terrænformer, og på den måde opstår der et spil mellem den skabte og styrede natur og den naturlige og selvstyrende natur. Dette giver en spændende variation i dyre- og plantelivet.


- Udviklingen på Stige Ø er jo i fuld gang, og det er dejligt, at Friluftsrådet yder så stor en støtte, som giver mulighed for at føre en række spændende idéer ud i livet. Tilskuddet er med til at gøre Stige Ø til et særdeles attraktivt område for både rekreation og læring, siger Anker Boye, rådmand i By- og Kulturforvaltningen.


I Biotopbåndet er der også såkaldte biotoprum, som er lysninger til ophold. Disse opholdsteder skal rumme faciliteter som borde, bænke og bål- og grillpladser. De skal samtidig indeholde overraskelser, som opfordrer til leg og fysisk udfoldelse og til øget forståelse og udforskning af naturen. Desuden har der været stor efterspørgsel på overnatningsmuligheder på Stige Ø, og der skal derfor oprettes shelters på området syd for bakkerne, hvor der er udsigt over fjorden. Planlægningen er i fuld gang, og allerede til sommer vil de første shelters stå klar til brug.


Naturformidling på Stige Ø
Biotopbåndet skaber også nogle interessante muligheder for naturvejledning, hvor der kan eksperimenteres i og med naturen. Det er muligt at etablere spændende og eksemplariske skolebiotoper, som kan påvirkes på forskellige måder. Biotoperne giver et rigtigt godt grundlag for en undersøgende og eksperimenterende naturvejledning for et publikum, der kan spænde lige fra daginstitutionsbørn og skoleklasser til videregående uddannelser og offentligt arrangerede ture.


- Efterhånden som flora og fauna etablerer sig på Stige Ø, fremkommer et rigtig spændende naturmiljø med kyst, skov og bakkelandskab. Og de kommende biotopbånd skaber i sammenhænge med udstyrsbasen og shelterplads gode rammer for friluftsliv og spændende naturvejledning. Stige Ø bliver et af de mest interessante naturområder ved Odense Fjord, og jeg glæder mig til at tage området i brug til friluftsaktiviteter og naturvejledning for kommunens borgere, skoler og institutioner, siger Mads Christensen, Natur- og Friluftsvejleder ved Fjordens Dag


For at understøtte den eksperimenterende og undersøgende naturformidling, bliver der etableret en udstyrsbase, der indeholder det relevante feltudstyr. Det skal være robust og let anvendeligt udstyr, der kan inddrages i naturvejlederens daglige arbejde med formidling af naturmiljøet på og omkring Stige Ø. Udstyret skal også kunne udlånes til besøgende skoleklasser og institutioner, der vil udforske områdets natur på egen hånd.


Yderligere information
Kontakt projektleder Birgit Bjerre Laursen, e-mail bbl@odense.dk, tlf.: 65512725