Spring til indhold
Nyhed

Sygefraværet falder i Odense Kommune

04-03-2009

Fra 2007 til 2008 faldt sygefraværet blandt medarbejderne i Odense Kommune med 5,7 procent. Det svarer til, at hver af de knap 13.000 medarbejdere i gennemsnit var syg 1,1 dag mindre i 2008 end i 2007. Faldet i sygefravær er jævnt fordelt over hele året.


- Jeg glæder mig over, at vi har knækket kurven og tolker faldet som et udtryk for, at vores indsats for at nedbringe sygefraværet og fremme trivslen begynder at bære frugt, siger stadsdirektør Jørgen Clausen.


Odense Kommune har de sidste to år intensiveret indsatsen for at nedbringe sygefraværet. Det omfatter blandt andet:

  • Fokus på medarbejdernes trivsel og sundhed
  • Øget fokus hos ledelsen på sygefraværet, bl.a. med indførelsen af et nyt elektronisk værktøj til at følge sygefraværet
  • Temaet sygefravær er kommet højere på dagsordnen i MED- og sikkerhedssystem
  • Øget opfølgning på sygefravær – herunder mere fokus på omsorgssamtaler med medarbejdere, der er syge mere end 10 dage i træk eller 15 dage på et halvt år
  • Indførelse af arbejdsmiljøcertificering, der sikrer et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø på nogle arbejdspladser


I 2008 havde en medarbejder i Odense Kommune i gennemsnit 18,2 sygedage.


- Indsatsen for at nedbringe sygefraværet fortsætter for fuld styrke, og vi forventer at se et yderligere fald i de kommende år, siger Lisbeth Haumann, chef for Kompetencecenter HR. Men al forandring tager tid, og tiltagene skal implementeres bredt i en meget stor organisation, før vi ser den fulde effekt.


60 procent af sygefraværet i Odense Kommune skyldes langtidssygemeldinger. Hertil kommer, at medarbejderne har en høj gennemsnitsalder og mange fysisk og psykisk krævende omsorgsopgaver – forhold der er kendt for at medføre et højere sygefravær.


- Vi har et stykke vej at gå endnu, men det er første gang i 11 år, at sygefraværet i Odense Kommune falder. Det viser os, at indsatsen nytter, nu gælder det bare om at fortsætte,

siger Jørgen Clausen.


Knap 3.000 medarbejdere – eller 21,3 procent af alle medarbejdere - havde nul sygedage i 2008.


Mere information:

Lisbeth Haumann, chef for Kompetencecenter HR, telefon 6551 1300, email lihn@odense.dk