Spring til indhold
Nyhed

Studietur til Odenses venskabsby Upernavik i Grønland

17-06-2009

På torsdag den 18. juni 2009 drager en delegation af repræsentanter fra Odense Kommune og Det Grønlandske Hus på studiebesøg til Upernavik i Grønland


På torsdag går turen fra Odense til Upernavik i Grønland. Upernavik er Odenses venskabsby gennem mange år, og det er derfor helt naturligt, at delegationen fra Odense, som bl.a. tæller repræsentanter fra Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen og Det Grønlandske Hus, starter studieturen i netop Upernavik.


Der er flere formål med turen til Grønland. Et af dem er, at delegationen - på vegne af Borgmesterforvaltningen – skal afdække mulighederne for et eventuelt fremtidigt samarbejde med såvel Upernavik som andre interessenter i Grønland.


Studieturen strækker sig fra den 18. juni til den 26. juni.

Telemedicin i fokus

Et andet væsentligt formål med studieturen er drøftelsen af telemedicinske løsninger i Grønland, det vil sige medicinsk behandling af patienter via videokonferenceudstyr. Telemedicinske løsninger bruges typisk i områder, hvor der er store fysiske afstande og langt til nærmeste hospital – som f.eks. i Grønland.


Odense Universitets Hospital har gennem de sidste seks til syv år udviklet og taget en lang række telemedicinske løsninger i brug, som alle har til formål at tilbyde patienter den bedst mulige behandling uanset fysisk placering. Det er derfor også Odense Universitets Hospital, der i samarbejde med Odense Kommune, inviterer Grønland til et samarbejde om telemedicin, herunder alkoholbehandling og kompetenceudvikling af professionelle tilbud via videokonferenceudstyr.


Målet er at udvikle samarbejdsmodeller og skabe erfaringer i både Grønland, Odense Kommune og på Odense Universitets Hospital, der skal gavne den offentlige sektors indsats generelt. Det vurderes nemlig, at brugen af videokonferenceudstyr kan udbredes bredt i Odense Kommune og anvendes inden for områder som alkoholbehandling, praktiserende læger, forsorgshjem, fængsler, sundhedscentre mm.


Hvem tager af sted

I delegationen til Grønland deltager følgende:


Erik Simonsen, Rådmand for Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen

Henning Seiding , Direktør for Velfærdsteknologi

Susanne Kvolsgaard, Chef for Socialcenter Odense

Anette Søgaard Nielsen, Centerleder for Alkoholbehandlingen i odense

Kirsten Mærsk Christensen, Forstander for Det Grønlandske Hus

Benny Nybo, formand Det Grønlandske Hus

Lotte Nikoline Bangsgaard, Tolk


Yderligere oplysninger

For yderligere oplysninger kan følgende kontaktes:


Erik Simonsen, tlf.: 28 94 11 09, Rådmand for Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen

Henning Seiding, tlf.: 21 27 00 39, Direktør for Velfærdsteknologi

Susanne Kvolsgaard, tlf.: 21 49 12 36, Chef for Socialcenter