Spring til indhold
Nyhed

Økonomisk status fra Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen

21-08-2009

Status på den økonomiske situation i Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen

På tirsdag den 25. august 2009 skal Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningens økonomiske situation til politisk behandling i Socialudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget. Udvalgene skal tage stilling til de løsningsforslag på problemerne, som forvaltningen har udarbejdet i løbet af sommeren.


Rådmand Erik Simonsen siger:


”Sommeren har givet os et klart overblik over situationens omfang, og det skal ikke være nogen hemmelighed, at vi i Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen står over for nogle meget store udfordringer de næste år. Forvaltningens økonomiske vanskeligheder skyldes primært voldsomt stigende udgifter til IT og tilskud til høreapparater. Herudover har forvaltningen økonomiske udfordringer på en række andre områder.


Afhængig af budgetforhandlinger

Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen har indtil nu forsøgt at dække det økonomiske underskud inden for egne rækker, men sommerens økonomiske analyser viser, at Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen ikke umiddelbart selv kan dække det aktuelle samt de kommende års underskud.


”Forvaltningens interne budgetreduktioner i foråret kan ikke dække det økonomiske underskud alene, og derfor vil de politiske udvalg på tirsdag blive præsenteret for yderligere forslag, der kan være med til at dække dele af forvaltningens underskud, herunder et fleksibelt ansættelsesstop,” siger Erik Simonsen. ”Alligevel er det ikke muligt for os at dække hele underskuddet selv, og vi håber derfor på Byrådets velvilje til at medfinansiere de udgifter, som vi ikke selv er herre over.”


Servicereduktioner en uundgåelig konsekvens

Såfremt forvaltningen ikke tilføres midler, vil det uvilkårligt medføre konsekvenser for service- og aktivitetsniveauet i forvaltningen. Eventuel utilstrækkelig rettidighed i sagsbehandlingen kan ligeledes risikere at medføre manglende refusion fra Staten.

Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen har sammen med Borgmesterforvaltningen indledt et samarbejde med Odense Kommunes eksterne revisionsfirma KPMG. Revisionen skal blandt andet være med til at udarbejde en rapport med forslag til bedre økonomistyring i Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen. Samtidig skal KPMG være med til at afdække, hvilke konsekvenser forvaltningens løsningsforslag på problemerne risikerer at få for forvaltningens serviceniveau.


Yderligere oplysninger

Erik Simonsen, Rådmand: 28 94 11 09

Kristian Buhl Hansen, Direktør: 21 60 91 10