Spring til indhold
Nyhed

Sindslidende dyrker idræt på tværs

17-09-2009
120 psykiatribrugere mødes i dag til sportsstævnet Tornbjerggård - legene 2009. Ved samme lejlighed lyder startskuddet til Idræt på Tværs – et nyt tiltag i kommunen, der skal få flere psykiatribrugere til at dyrke motion.

Der bliver dystet på klassiske discipliner som fodbold, volleyball og stafetløb, når 120 sindslidende i dag mødes til det årlige sportsstævne Tornbjerggård – legene, men også lattermusklerne bliver udfordret af 4-mandsski, sømbrættet og krolf – en slags 5-huls golf med kroketudstyr.

- Det skal først og fremmest være hyggeligt og sjovt, fortæller ankerkvinden bag legene, Sanne Nielsen.

Det er dog ingen tilfældighed, at det lige netop er motion, der er på programmet. Fysisk aktivitet har nemlig en direkte og positiv indvirkning på den sindslidendes psykiske velbefindende.

- Fysisk aktivitet øger selvværdet hos den enkelte. Det at du finder ud af, at du kan, fx spille en fodboldkamp eller løbe tre kilometer, det giver en succesoplevelse. Nogle oplever også, at motionen hjælper dem til at slappe af og få ro på tankerne, fortæller Sanne Nielsen.

Idræt på tværs
Netop motionens mange gavnlige effekter er årsagen til, at Ældre- og Handicapforvaltningen ønsker at styrke idrætstilbudene til de borgere, der er visiteret til et af kommunens socialpsykiatriske tilbud. Det sker med det nye tiltag Idræt på Tværs, hvor idrætstilbudene koordineres på tværs af tilbudene. Målet er at få flere borgere med sindslidelser til at dyrke idræt.

- Vores brugere har ikke så nemt ved at passe ind i de etablerede foreningstilbud. Blandt andet derfor bliver mange inaktive, når de bliver ramt af en sindslidelse. Med Idræt på Tværs får vi bredt idrætstilbudene ud, så vi kan tilbyde et langt større udbud af idrætsgrene, fortæller idrætskoordinator Jette Bendsen Pedersen.

Hvor psykiatribrugere tidligere alene blev tilbudt idræt på det sted, de var visiteret til, får de nu mulighed for at benytte idrætstilbudene på flere af kommunens socialpsykiatriske tilbud. Det sikrer et langt større udbud af idrætsgrene og gør det mere fleksibelt for brugerne.

Kort om programmet, Tornbjerggård – legene 2009
9.15: Velkomst v. forstander Peter Bloch-Sørensen og åbning af legene v. rådmand Peter Rahbæk Juel
9.45: Fælles opvarmning
10.00: Konkurrencerne begynder
13.45: Præmieoverrækkelse

Læs hele programmet på www.tornbjerggaard.dk

Sted
Tornbjerggård - Legene 2009 bliver afholdt på de store grønne arealer ved:
Botilbudet Tornbjerggård, Munkehatten 10, 5220 Odense SØ

Yderligere oplysninger
Sanne Nielsen, Tornbjerggård, mobil 63 75 52 33.
Annette Wognsen Frederiksen, Ældre- og Handicapforvaltningen, mobil 21 17 24 84.