Spring til indhold
Nyhed

Sammenarbejde om at skabe flere elevpladser

06-05-2009
Odense Kommune, uddannelsesinstitutionerne og arbejdsmarkedets parter arbejder sammen om at skabe flere elevpladser

Den 5. maj havde Odense-borgmester Jan Boye inviteret repræsentanter for både arbejdsgiver, arbejdstager og uddannelsesinstitutioner til et møde om den aktuelle økonomiske krises påvirkning af udviklingen i antallet af lære-, elev- og praktikpladser samt til en drøftelse af behov for tiltag på området.

Mødet tegnede et billede af, at der er en række områder, som oplever en uændret tilgang af nye pladser - som f.eks. restaurationsområdet og servicebrancherne - og at der er områder, som fx byggebranchen som mærker et markant fald i antallet af nye pladser. På Syddansk Erhvervsskole er der fx. i år set et fald på 30% i indgåelsen af uddannelsesaftaler i forhold til sidste år. Med et årligt aftale-antal på 2000 betyder det, at der er mange unge, der berøres af krisen og risikerer ikke at kunne færdiggøre uddannelsen.

Der var på mødet enighed om, at der er behov for tiltag, som kan understøtte nationale og regionale tiltag på området.

På mødet blev det bl.a. besluttet, at Udviklingsforum Odense i midten af juni arrangerer en konference for de fynske virksomheder om de forskellige alternative muligheder virksomhederne har for at etablere lære-, elev- og praktikpladser. Det kan fx ske ved at virksomheder går sammen om at "dele" en læreplads.

Det blev endvidere besluttet at koordinere uddannelsesinstitutionernes og kommunens opsøgende indsats til de odenseanske virksomheder om at indgå uddannelsesaftaler. Indsatsen skal bl.a. rette sig mod de 80% af virksomhederne, der ikke tager del i uddannelsesopgaven i dag.

Det er aftalt, at parterne mødes igen i juni måned.

I sidste uge havde borgmesteren desuden møde med de fem største banker på Fyn, hvor man også drøftede hvordan banker og kommune kan samarbejde og bidrage til at krisens påvirkninger bliver så små som muligt i Odense. Det blev bl.a. besluttet, at bankerne bakker op om kommunens satsningsområde i forhold til flere iværksættervirksomheder ved at tilslutte sig "Kom i gang"-lånene, hvor statens Vækstfond stiller en statsgaranti på 75% på lån op til 1 mio. kr. til iværksættere.

Jan Boye er meget tilfreds med begge møder: - Jeg har haft to rigtig frugtbare møder, der har mundet ud i helt konkrete resultater. Dem vil vi arbejde videre med til gavn for Odenses udvikling, og jeg håber, at den dialog, vi har startet, vil fortsætte i fremtiden.

Deltagere i mødet:

Jan Boye 2040 2912

Fra arbejdsgiverside:
DI Fyn, regionalforeningssekretær Niels Conradsen
Dansk Erhverv, Liselotte Stokholm
DS Håndværk og Industri, Lokalafdeling Fyns Stift, Flemming Frederiksen, adm. direktør

Fra arbejdstagerside:
LO Odense, formand Helle Nielsen

Uddannelsesinstitutioner:
Syddansk Erhvervsskole, direktør Niels Henning Olsen
Tietgenskolen, direktør Peter Enevold
Kold College, direktør Hans Skjerning