Spring til indhold
Nyhed

SAFE DAYS - Trafiksikkerhed i Odense Kommune

15-04-2009
Tallene for alvorlige trafikulykker blandt unge der ikke bruger hjelm, hvad enten de kører knallert eller på cykel, er stadig for høje. Derfor afholder Odense Kommune en ny og alternativ form for oplysningskampagne nemlig SafeDays. SafeDays afholdes på Magasinet den 15. april fra kl 9.00 og retter sig mod alle 8.- 9. klasser i Odense Kommune.


Kæmpe-event på Magasinet

Med afsæt i Odense Kommunes Trafiksikkerhedsplan 2007-2012, hvori der blandt andet sættes fokus på hjelmbrug, afprøver Odense Kommune en ny form for trafikkampagne.


De nyeste erfaringer indikerer, at den mest effektive måde at præge unges holdning er gennem metoden ung-til-ung undervisning.
Krumtappen i eventen SafeDays er derfor en TrafikPilot fra Rådet for Større Færdselssikkerhed, der kommer med et brag af et show til de unge.

I showet involveres de unge gennem sms-test som afholdes på stedet. Resultaterne bliver sendt til forældrene, så de har en mulighed for at tage en snak med de unge hjemme.


Involvering af de unge

Klassiske oplysningskampagner rettet mod unge i alderen 15-20 år har ofte svært ved at trænge igennem, hvilket kommer til udtryk i de unges konkrete adfærd. Derfor har Odense Kommune udviklet en ny kampagneform rettet specifikt mod 8.-9.- klasser, de unges forældre og skole. Nøgleordet for kampagnen er involvering og aktiv deltagelse i trafiksikkerhed:


"Skal vi bagved de unges tykke panser overfor oplysningskampagner, skal der skabes involvering i målgruppen som udgøres af den hellige treenighed skole-ung-hjem og vi skal ikke tale til den indre engel men til de unges forfængelighed og fx bruge deres frisurer som døråbner til det alvorlige budskab om at bruge hjelmen" , siger Henrik Dresbøll fra Cosmographic.

Samtidigt peger Tina Møller Nielsen, kampagneleder ved Odense Kommune, på at det er vigtigt at inddrage så mange aktører omkring de unge som muligt:

"I Odense Kommune ønsker vi at skabe effektiv kommunikation som i form og indhold forhåbentlig vil påvirke de unge til at ændre adfærd" udtaler hun.


Bliver kampagnen en succes, vil den indgå som en af metoderne til det fortsatte arbejde med at forbedre og oplyse om trafiksikkerheden i Odense Kommune.


Hjelmgarn – den skæve vinkel og facebook

Involveringen af de unge sker imidlertid ikke kun gennem alvor.

Forfængeligheden er den store barriere som skal brydes for at nå ind til de unge. Derfor prøver vi med udelingen af prisen Årets Gyldne Hjelm at sætte fokus på, at man stadigvæk kan se smart ud når man tager hjelmen af.


Alle klasserne er derfor blevet bedt om at lave et klasseportræt, hvor de på den mest gakkede måde viser det sjoveste hjelm-garn.

Alle fotos kan ses på Facebook-gruppen SAFE DAYS.


Tina Møller Nielsen, Kampagneleder - Odense Kommune: tmn@odense.dk

Henrik Dresbøll: dresboll@cosmographic.dk

Mette Fynbo, Vejdirektoratet: mfy@vd.dk

Kilder/Kontaktpersoner:

Kampagnen SafeDays er udviklet i et tæt samarbejde mellem Vejdirektoratet, Odense Kommune og Cosmographic A/S


Her kan du finde generel statistik om unge i trafikulykker: www.dropdetnu.dk