Spring til indhold
Nyhed

Prisopgaver om Odenses turismepotentiale

07-09-2009

Når Odense i sommeren 2010 deltager på Verdensudstillingen Expo 2010 i Shanghai får byen en unik chance for at markedsføre sig på turistområdet. Det skønnes, at omkring 70 mio. gæster vil besøge verdensudstillingen, og heraf vil ca. 90 % være kinesere. For på bedste vis at kunne fortælle om Odense og Fyn inviteres studerende på landets universiteter nu til at hjælpe.

Det er projektkontoret ExpoOdense i Odense Kommune, der i samarbejde med Syddansk Universitets Center for Turisme, Innovation & Kultur står bag invitationen. Med fokus på både fritids- og erhvervsturisme udbydes to prisopgaver i efteråret 2009. Inden for kategorierne Tourist motivations og Product analysis søges de studerendes bud på, hvilke turismepotentialer Odense har på det kinesiske marked.

Styrkeområder med til Expo2010
Odense er udvalgt blandt mange byer verden over til at deltage på Expo 2010. Med cyklen i fokus skal vi fortælle, hvordan vi sammentænker bæredygtig udvikling inden for områder som trafik, klima og miljø. Alt sammen for at sikre at byen er et rart sted at bo - også i fremtiden. Til udstillingen bygger Odense en udstillingspavillon på 500 m2. Udstillingen bærer titlen: Spinning wheels.

Med udvælgelsen til at deltage på Expo 2010 kommer Odenses indsats på området i internationalt klassement. Byen får også mulighed for at vise andre af sine styrkeområder, nemlig forskning og uddannelse. Det er i den sammenhæng, at de studerende indbydes til at deltage.

Samarbejde med byens uddannelsesinstitutioner

ExpoOdense har allerede et udviklingssamarbejde i gang med byens handelsskole, Tietgen Business College, omkring hjemmeside og anden elektronisk formidling. Desuden er der indledt et større samarbejde med en række uddannelser under Syddansk Erhvervsskole (Odense Tekniske Skole) omkring aktiviteter i Odense i forbindelse med udstillingen.

Prisopgaverne, der tilbydes i samarbejde med Center for Turisme, Innovation & Kultur, SDU, henvender sig til alle studerende på SDU fra Bachelor til Phd-niveau. Hver af prisopgaverne honoreres med en uges rejse og ophold i Shanghai med besøg på Expo 2010 til en værdi af DKK 15.000. Derudover vil 2. og 3. pladsen inden for begge kategorier belønnes med DKK 5000,-.

Præmierne er sponsoreret af EventHouse Odense, der sammen med VisitOdense vil få rettighederne til de præmierede opgaver.

For yderligere oplysninger
Janne Liburd fra Center for Turisme, Innovation & Kultur, tlf.: 65501576
Claus Koch, EventHouse, tlf:. 63757540, mobil 30857790
 

Se mere på
www.cykelby.dk/expo.asp
www.sdu.dk/Om_SDU/Institutter_centre/C_Tik.aspx