Spring til indhold
Nyhed

Pas på løs sne og istapper

21-12-2009

Istapper og snemasser på tagene kan gå hen og give problemer, når vejret slår om til mildere temperaturer. Efter så mange dage med snevejr og hård frost, er det betydelig mængder sne og is det drejer sig om og det kan være risikabelt at færdes langs med husene, når de tunge bunker løsner sig. Som grundejer har man ansvaret for, at ingen risikerer at blive ramt af is eller sne.

Snemasserne hober sig op alle steder og ikke alle steder er lige lette at komme til at rydde med plov eller skovl. På hustagene har der samlet sig store mængder sne og langs tagrenderne hænger istapperene på række. Tyngden af sne- og ismasserne og det snarlige vejrskifte til mildere vejr, får bunkerne til at løsne sig til stor fare for fodgængerne på fortovene. Det kan være ganske alvorligt at blive ramt af de spidse istapper og den frosne sne. Derfor henstiller Odense Kommune til, at alle grundejere søger for enten at fjerne is og sne eller afspærre arealerne der hvor isen og sneen vil lande. Det er grundejerne, som er forpligtet til at holde området langs bygningerne fri for sne og is. Skulle uheldet ske, at en forbipasserende bliver ramt, er det grundejeren som er ansvarlig.