Spring til indhold
Nyhed

Odense Kommune sætter sig nye mål for grønne indkøb

12-01-2009

Den 12. januar 2009 blev følgende fælles pressemeddelelse fra Miljøministeriet, Københavns Kommune, Århus Kommune og Odense Kommune:


Offentlige indkøb for 6 milliarder kroner bliver grønnere

Partnerskab for offentlige grønne indkøb sætter sig nye mål. Partnerskabet, der består af Miljøministeriet, Københavns Kommune, Århus Kommune og Odense Kommune, vil nu udvide sine eksisterende mål med nye miljømål inden for fire produktområder:

 • Tryksager
 • Legepladser
 • Tømmer og trævarer
 • Biler til hjemmeplejen

Partnerskabet blev stiftet i 2006 med henblik på at indgå forpligtende og konkrete miljømål for indsatsen for offentlige grønne indkøb. Siden har Herning Kommune og Egedal Kommune tilsluttet sig partnerskabet. Tilsammen køber partnerskabets kommuner og Miljøministeriet varer og tjenesteydelser for mindst 6 milliarder kroner årligt. Partnerskabets mål tager afsæt i de officielle miljømærker, og derfor vil kravene løbende og automatisk blive justeret, når miljømærkernes krav strammes.

- Udviklingen af Partnerskab for offentlige grønne indkøb er et væsentligt punkt i regeringens handlingsplan for grønne indkøb. Når partnerskabet køber ind for mindst 6 milliarder kroner årligt, så betyder det virkelig noget for miljøet, at vi hele tiden udvikler partnerskabet og altså nu udvider miljøkravene til også at gælde tryksager, legepladser, tømmer og trævarer samt biler til hjemmeplejen. Så væsentlig en indkøbsvolumen giver et stærkt signal til leverandørerne på markedet om, at de skal stå parat med markedets bedste og mest miljørigtige produkter, siger miljøminister Troels Lund Poulsen (V).

- København skal være en attraktiv storby at bo, leve og færdes i. For mig er det derfor afgørende, at vi i København går forrest, når det handler om at skabe et godt miljø og sundhed for københavnerne gennem forpligtende tiltag som dette. Partnerskabet for grønne indkøb indgår som et vigtigt element i den række af initiativer, vi som hovedstad gør for at sætte miljøet højt på dagsorden, udtaler overborgmester i København Ritt Bjerregaard (S).

- I Århus Kommune har vi igennem en årrække arbejdet målrettet på at sikre en bedre styring af kommunens indkøb, og her har såvel økonomi som miljø været en integreret del af indsatsen. Jeg er derfor meget tilfreds med, at partnerskabet nu har sat sig nye fælles mål. Dermed kan vi i Århus være med til at skabe endnu større opmærksomhed omkring mulighederne for at fremme miljørigtige indkøb. Det er ganske enkelt - vi skal som kommune gå forrest og vise, at bedre miljø og bedre økonomi godt kan gå hånd i hånd, siger borgmester i Århus Nicolai Wammen (S).

- Jeg glæder mig meget over, at vi i partnerskabet tager fat om flere vigtige områder, og at vi som kommuner forpligter os til at gøre vores indkøb endnu grønnere. Odense Kommunes miljøpolitik, som vi vedtog i august 2008, fokuserer netop på bæredygtighed. Faktisk har vi en vision om at blive Danmarks mest bæredygtige by i løbet af de næste ti år, og vi er allerede rigtig godt på vej. Med de nye miljømål bliver det endnu nemmere for Odense Kommune at vise, at vi selv som offentlig myndighed går forrest i forhold til miljørigtige indkøb og i forhold til at vise, at vi mener det, når vi siger, at vi vil være Danmarks mest bæredygtige by, udtaler Odenses borgmester Jan Boye (K).

Partnerskabets nye mål betyder for eksempel, at de tryksager der indkøbes belaster miljøet mindre – især ved et mindre kemikalieforbrug i produktionen samt energi- og vandforbrug. Legepladser og tømmer skal indkøbes, så der efterspørges bæredygtigt træ - det kan miljømærkerne FSC og PEFC garantere. Biler der indkøbes skal køre langt på literen og have partikelfilter. Da transport er et område hvor også teknologien er i bevægelse, vil partnerskabet løbende følge området tæt og stramme kravene løbende.

Partnerskabet går efter 100 % grønne produkter inden for de 11 produktområder, der nu er mål for. Ud over de fire nye produktgrupper er der miljøkrav for:

 • Computere og skærme
 • Papir til print og kopiering
 • Universal- og rengøringsmidler
 • Tekstilvaskemidler- og opvaskemidler
 • Aftørringspapir
 • Børnebleer
 • Beskæftigelsesmaterialer (f.eks. maling, farver og ler) til børn

Partnerskabet vil opfordre flere kommuner til at tilslutte sig samarbejdet. Ved at gå ind i partnerskabet kan en kommune vise omverdenen, at den står ved sin klimapolitik og grønne indkøbspolitik og er parat til at udmønte politikkerne i konkrete mål. Partnerskabets fem kommuner er oppe på at dække omtrent 20% af det samlede kommunale indkøb i Danmark.


Yderligere information:

Thomas Hag, pressemedarbejder, Departementet, 72 54 60 41

Mette Lise Jensen, fuldmægtig, Miljøstyrelsen, 72 54 45 85

Annette Bjørn, indkøbschef, Odense Kommune, 65 51 20 58

Lars Sønderby, chef for Budget og Regnskab, Århus Kommune, 89 40 21 04

Anker Oesten, indkøbschef, Københavns Kommune, 33 66 54 71


Informationsfolder om partnerskabet

 

Læs mere om Partnerskab for offentlige grønne indkøb

Læs mere om Odense Kommunes Indkøbskontor