Spring til indhold
Nyhed

Odenses første udsattepolitik på trapperne

16-06-2009

Odenses første Udsattepolitik er på trapperne, og med den er rammerne skabt for større social lighed og retfærdighed for byens udsatte


Når Odense i morgen onsdag den 17. juni efter al sandsynlighed får sin første Udsattepolitik, er Odense blandt en af de første kommuner i landet, der udmærker sig med en politik på udsatteområdet. Men ikke nok med det. Odense Kommune har nemlig også som noget helt nyt valgt at inddrage brugerne i processen, og derfor er Odenses Udsattepolitik baseret på både personlige beretninger og erfaringer fra målgruppen.


Odenses nye Udsattepolitik lægges frem på Byrådsmødet i morgen onsdag og forventes vedtaget.


Sagsbehandling i marken

Et af omdrejningspunkterne i Udsattepolitikken er begrebet ”fremskudt sagsbehandling”. Dette er nyt i Odense Kommune, men ikke desto mindre en gammel drøm for Rådmand Erik Simonsen at få ført ud i livet:


”Vi bliver nødt til at tænke nyt for virkelig at sætte vores målgrupper i centrum, og med den fremskudte sagsbehandling rykker vi kontorerne ud i marken og møder borgeren i øjenhøjde,” forklarer Erik Simonsen. ”Hvis en udsat borger med et voldsomt misbrug eller en psykisk diagnose føler sig mest tryg på et af byens væresteder, er det dér, vi som sagsbehandlere må tage hen for ikke at tabe ham eller hende helt på gulvet.”


Den fremskudte sagsbehandling er også allerede så småt startet op og er blevet meget positivt modtaget af brugerne. Nogle af værestederne i Odenses boligområder, bl.a. i Højstrup, har faste sagsbehandlere tilknyttet, der et par timer om ugen tager den bærbare under armen og logger på langt væk fra de traditionelle kontorer, der for nogle udsatte virker skræmmende og uoverskuelige.


Vestergade skal ikke være herberg

Målet med den nye Udsattepolitik er bl.a. med mere forebyggelse og god sammenhæng i tilbuddene at skabe bedre grundvilkår i livet for Odenses udsatte. Og effekten af bedre og stærkere indsatser skulle gerne smitte af på det omkringliggende samfund:


”Det er ikke tilfredsstillende for nogen borgergrupper i Odense, inkl. de udsatte selv, at der ikke bliver taget ordentligt hånd om de udsatte,” siger Erik Simonsen.” Det er ikke usædvanligt, at jeg ind i mellem om morgenen ser unge mennesker ligge med deres hunde på tæpper eller plastik, når jeg cykler forbi Domkirken. Og mit håb er naturligvis, at Udsattepolitikken kan være med til at forebygge, at bybilledet skal se sådan ud i fremtiden.”


En politik på tværs

Den nye Udsattepolitik er blevet til på baggrund af et bredt samarbejde mellem alle fire forvaltninger i Odense og er dermed en tværgående politik, der skal tilgodese mange forskellige borgergrupper i Odense. Udsattepolitikken har fået en positiv og konstruktiv behandling i alle de politiske fagudvalg op til fremsendelsen til byrådets godkendelse.


Yderligere oplysninger

Rådmand Erik Simonsen, tlf.: 28 94 11 09, Rådmand for Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen

Susanne Kvolsgaard, tlf.: 21 49 12 36, Chef for Socialcenter Odense

Helle Kreipke, tlf.: 23 71 97 23, Konsulent i Socialcenter