Spring til indhold
Nyhed

Odense underskriver fodgængertraktat

02-11-2009

Odense skal være en god fodgængerby. Det vil kommunen nu skrive under på.
Tirsdag d. 3. november mødes By- og Kulturrådmand Anker Boye med Dansk Fodgængerforbund for at underskrive den internationale fodgængertraktat Walk 21.


Traktaten omhandler borgernes rettigheder som fodgængere. Ifølge traktaten skal det bl.a. være trygt og sikkert at færdes som fodgænger, byens borgere skal tilbydes et attraktivt net af fodgængerforbindelser, og de offentlige arealer skal anlægges og vedligeholdes med menneskets behov i fokus.


Odense Kommune arbejder allerede i overensstemmelse med traktatens principper, og med tilslutningen til traktaten tilkendegiver kommunen, at den også fremover vil have fodgængerne i fokus. F.eks. ved at udarbejde en fodgængerstrategi og ved at sikre gode forhold for fodgængerne i nye anlægsprojekter.


-Vi er i fuld gang med at forbedre fodgængernes forhold i Odense, siger Rådmand Anker Boye og giver 3 aktuelle eksempler. De første tilgængelighedsruter i byen anlægges fra i år. Det vil gøre det lettere for synshandicappede og bevægelseshæmmede at færdes i byen. Vi sætter flere cykelstativer op i centrum - de første i år og flere til næste år. Så ender forhåbentligt lidt færre cykler uden for stativerne. Vi arbejder løbende med trafiksikkerhed og har f.eks. lige anlagt en ny tunnel under Ørbækvej, så børn på Rosengårdskolen får en sikrere skolevej.

Men arbejdet stopper ikke her. I 2008 gennemførte Odense Kommune en stor Bylivsundersøgelse. Det gjorde kommunen også i 1988 og 1998. Undersøgelserne viser et fald i antallet af fodgængere. I samme periode har man på landsplan set biltrafikken stige og befolkningens aktivitetsniveau falde. Så der er god grund til at se på fodgængernes forhold, og bylivsundersøgelsen giver da også en række anbefalinger, som Odense Kommune nu arbejder videre med i en byrumsplan.

–Min vision for Odenses bymidte er en sammenhængende, fodgængervenlig bymidte med et aktivt byliv. En bymidte, hvor der er plads til alle fodgængere, også dem med særlige behov. Jeg har f.eks. et stort ønske om at få omlagt Vestergade Vest fra busgade til fodgængervenligt handelsstrøg. Og jeg arbejder fortsat for, at vi får en eldrevet citybus, der kan bringe fodgængerne helt tæt på deres mål i centrum, siger Anker Boye.


Kontakt:

Landskabsarkitekt i Trafik & Anlæg Rune Bugge Jensen tlf. 65 51 27 65.