Spring til indhold
Nyhed

Odense stopper investeringer i atomvåben

12-11-2009
Odense Kommunes investeringer har været omtalt i medierne i den seneste tid. Investeringspolitikken er imidlertid klar: Odense investerer ikke i selskaber, der overtræder menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljøbeskyttelse, antikorruption eller producerer våben i strid med internationale konventioner. Konventionerne tillader produktion af atomvåben, men ikke at sprede dem til alle lande.

"Vi har imidlertid besluttet at luge ud i problematiske investeringer og har derfor bedt vores kapitalforvaltere om at sælge ud af aktier i selskaber, der producerer atomvåben," siger stadsdirektør Jørgen Clausen, Odense Kommune.

Samtidig har Odense Kommune undersøgt, om kommunens kapitalforvaltere har handlet i strid med kommunens investeringspolitik. Undersøgelsen har indtil videre godtgjort, at kapitalforvalterne har levet op til deres forpligtelser.

Kommunen vil nu i samarbejde med kapitalforvalterne finde ud af, hvordan kommunens etiske regelsæt kan præciseres og eventuelt strammes yderligere op.
Det skal blandt andet afklares, om kapitalforvalternes negativlister med 'uetiske selskaber' er de mest hensigtsmæssige i forhold til Odense Kommunes investeringspolitik.

Baggrundsinfo:
Der er forskellige screeningsbureauer, der undersøger selskaberne. Bureauer lægger vægt på forskellige nuancer om fx dokumentation og forbedrende tiltag, så de samme selskaber optræder ikke nødvendigvis på de forskellige negativlister.
Screening af selskabers etik bygger på internationale aftaler (fx OECD retningslinjer og UN Global Compact) og konventioner. Disse aftaler, der forpligterne nationer, har FN oversat til normer for selskabers adfærd.
Hvis et selskab overtræder normerne, indledes ofte en dialog med selskabet. Dialogen skal afklare, om selskabet planlægger at ændre adfærd på området. Afhængigt af forløbet sælges eller fastholdes investeringen.

Flere oplysninger:
stadsdirektør Jørgen Clausen, 4043 4424