Spring til indhold
Nyhed

Odense og Kerteminde samarbejder om at skabe nye job til fyringsramte medarbejdere på Lindø

11-08-2009

Borgmestrene i Kerteminde og Odense har allerede inden sommerferien iværksat en koordineret indsats, som skal sikre, at alle tænkelige tiltag, der kan afbøde konsekvenserne af værftets kommende afskedigelser, sættes i værk. Indsatsen skal først og fremmest tage hånd om de afskedigede medarbejdere og skabe nye arbejdspladser i området.

Borgmestrene har taget initiativ til og indgår naturligvis i den politiske styregruppe, som koordinerer alle de iværksatte indsatser. Styregruppen består af borgmester Palle Hansborg-Sørensen (formand), borgmester Jan Boye, regionsrådsformand Carl Holst, formand for Beskæftigelsesråd Syddanmark Ib Haahr samt af repræsentanter fra Dansk Metal og 3 F.


I den forbindelse udtaler Palle Hansborg-Sørensen og Jan Boye:

- Det er med stor beklagelse, at vi har modtaget meddelelsen om at Odense Staalskibsværft ophører med at bygge skibe fra 2012. Beslutningen berører hele Fyn, men har naturligvis særlig betydning for de medarbejdere, som i løbet af de næste år skal finde anden beskæftigelse. En stor del af disse medarbejdere er bosat i Kerteminde og Odense kommuner. Derfor er vi allerede i tæt dialog med værftsledelsen, og vi har iværksat en koordineret indsats for at afbøde konsekvenserne af værftslukningen. Det er samtidig med glæde, at vi kan konstatere, at Region Syddanmark har meldt sig parat til at engagere sig i indsatsen for at minimere de samfundsmæssige konsekvenser på Fyn.


Målrettet indsats

Arbejdet med at afbøde effekterne af Lindøværftets afskedigelser foregår ad to spor: Det ene spor er arbejdsmarkedssporet, som varetages af kommunernes jobcentre i samarbejde med beskæftigelsesregionen, Lindøværftets ledelse og arbejdsmarkedets parter. Der er således allerede i forsommeren etableret jobcenter på værftets arealer.

Det andet spor er erhvervsudviklingssporet, der skal understøtte vækstmuligheder, som afbøder virkningerne af Lindøværftets afskedigelser. Fælles for de to hovedspor er, at den overordnede styring sker gennem den nedsatte politiske styregruppe og en teknisk-administrativ styregruppe.


Nye arbejdspladser til Lindø-området

Med udgangspunkt i Lindø-værftets egen strategi for fremtidig anvendelse af værftets faciliteter er der god fremdrift i etablering af bl.a. Fredericia Skibsværft. Medarbejdere fra Odense og Kerteminde kommuner samarbejder desuden i øjeblikket med Region Syddanmark og Udviklingsforum Odense om den ekstraordinært store indsats, der kræves for at skabe nye arbejdspladser til de afskedigede medarbejdere.

Indsatsen er i første omgang koncentreret om at udvikle de styrkepositioner, der allerede findes i det fynske erhvervsliv. Det er områder som robotteknologi, udvikling af industriel velfærdsteknologi og innovation i mekatronikindustrien.

Samtidig arbejdes på en ansøgning til EU’s globaliseringsfond igangsat. Den er netop øremærket til områder, som oplever masseafskedigelser, og den fynske ansøgning afsendes, som reglerne foreskriver, når de første fyringer effektueres.


Yderligere information
fås ved henvendelse til

Borgmester Palle Hansborg-Sørensen (A)

Borgmester Jan Boye (C)