Spring til indhold
Nyhed

Odense og 6-byer klar med svar på kilmaudfordringer

02-12-2009

De seks største danske byer – København, Århus, Odense, Aalborg, Randers og Esbjerg - kan og vil i fællesskab levere svar på klimaudfordringerne. Over for alverdens politikere, embedsmænd, journalister mv. er byerne klar med en fælles profilering af klima- og energiløsninger i forbindelse med COP 15.

Verdens klimaproblemer er tæt forbundet med storbyernes CO2-udledning, og netop på den baggrund skal mange af svarene på klimaudfordringerne komme fra storbyerne selv. Derfor har de såkaldte 6-byer, København, Århus, Odense, Aalborg, Randers og Esbjerg, taget initiativ til i fællesskab at profilere en række miljø- og energiløsninger i forbindelse med FN’s klimatopmøde COP 15 i København 7.- 18. december.


6-byerne arbejder alle individuelt og i fællesskab på at reducere deres CO2-udslip, og byerne har allerede høstet væsentlige erfaringer, som kan udbredes til de mange delegationer af myndigheder, politikere, embedsmænd, journalister, forskere, virksomheder, potentielle kunder til danske cleantech-virksomheder osv., der besøger Danmark under COP15. Med blandt andet et fælles besøgsprogram kan 6-byerne især vise løsninger og demonstrationsprojekter inden energiforsyning, affald, vand, trafik og byudvikling. Løsninger baseret på kollektive systemer udviklet i samarbejde med private virksomheder og rådgivere.


6-byerne har desuden udarbejdet en fælles visuel guide til præsentation af byernes klimaattraktioner, som uddeles bredt under klimatopmødet. Guiden er allerede udsendt til relevante personer, ambassader og handelskontorer via adresselister fra Danmarks Eksportråd. 6-byerne er desuden repræsenteret med en selvstændig profil for hver af byerne samt en fælles projektprofil på www.energymap.dk, der er det officielle link til danske klima-teknologier og demonstrationsprojekter.


6-byerne bidrager til Hopenhagen

Under COP15 bliver Rådhuspladsen i København omdannet til Hopenhagen LIVE, et samlingssted for de mange aktiviteter, der vil foregå i København under klimatopmødet. Hopenhagen LIVE vil blandt andet indeholde en række udstillinger, som iscenesætter og debatterer verdens klimaudfordringer og fremtidens klimaløsninger på en anderledes måde, der udfordrer publikum. Èn af disse udstillinger præsenteres af de 6 byer, ”Hverdagens små mirakler”, udarbejdet af kunstnergruppen Presens, der i en pavillon indretter en lejlighed, hvor små animationsfilm skal være med til at fortælle historien om de kollektive danske forsyninger, om vandforsyning, spildevand, affaldssortering mv.


Følg COP15 i alle 6-byerne

Borgerne i de 6 største danske byer får også mulighed for at følge COP15 fra deres hjembyer. På nær København, som jo i høj grad er præget af COP15, har 6-byerne sagt ja til at modtage hver en satellitudstilling fra Klimakonsortiet og Dansk Arkitektur Center. Udstillingerne er en udløber af udstillingen Global Platform, som vises i Bella Center under COP15. Der er tale om en container, som opstilles på en central plads i byerne. Inde i containeren hænger jordkloden og svæver omgivet af farvestrålende billeder, der viser naturen, og hvordan vi påvirker den. På udstillingerne kan borgerne desuden få information om byernes lokale klimatiltag.


6-by-borgmestre:

Borgmestrene fra 6-byerne har den 1. december været samlet til møde i Århus, og meldingen herfra er, at kommunerne i dag har skabt et godt fundament til at arbejde videre med klimaudfordringerne individuelt og i fællesskab – samt videreføre arbejdet med at udbrede løsningerne inden for energi og klima.

_________________________________________________

For yderligere oplysninger kontakt:

Specialkonsulent Lise Hein, Københavns Kommune, telefon 2835 3022

Konsulent Helle Friis, Århus Kommune, telefon 8940 2195


Udtalelser fra borgmestre i de seks byer:

Overborgmester Ritt Bjerregaard, København:

Byerne er ikke til at komme uden om, hvis vi skal løse de globale klimaproblemer. Det er helt afgørende, at vi lader os inspirere af de mange ambitiøse klimatiltag, der bliver taget i de danske byer og i verdens største byer. Både borgmestertopmødet og Hopenhagen Live på Rådhuspladsen sætter de konkrete løsninger på dagsordenen og viser endnu engang, at det er byerne, der handler".

Borgmester Nicolai Wammen, Århus:

De danske storbyer er førende i forhold til at finde løsninger på nogle af verdens klimaudfordringer inden for især varmeforsyning, affald- og spildevandshåndtering. Århus har på klima-området rigtig meget at byde på, og vi vil vise, at kollektive systemer og en tæt dialog med borgerne er vejen frem, når byer verden over skal bidrage til at nå COP15´s målsætninger om et reduceret energiforbrug og co2-udslip."

Borgmester Jan Boye, i Odense:

”Klima er for alvor kommet på den politiske dagsorden i Odense. Sidste år var vi værter for den 3. nordiske Bæredygtighedskonference og fik en ny Miljøpolitik. I politikken er visionen, at Odense skal være en af de byer i Europa, der gør mindst skade på klimaet. Vi er allerede godt på vej og i år har vi derfor bl.a lavet en Klimaplan for hele kommunen, som beskriver, hvordan vi på sigt kan blive en CO2-neutral by. Vi har allerede en række gode klimaløsninger - og vi viser dem gerne frem både i Odense og ude i verden - fx skal vi i 2010 til verdensudstillingen Expo2010 i Kina og vise, hvordan Odense er blevet "Cyklisternes by".

Borgmester Henning G. Jensen, Aalborg:

”COP15 er en enestående mulighed for at profilere danske kollektive klimaløsninger, og i den sammenhæng har 6-bysamarbejdet vist mulighederne – nemlig gennem et visionært og konstruktivt samarbejde mellem offentlige myndigheder, private virksomheder og videninstitutioner. Disse kollektiver klimaløsninger skal bruges til at bygge en platform for eksport af dansk kompetence og viden - med det klare sigte at skabe nogle af fremtidens arbejdspladser”.

Borgmester Johnny Søtrup, Esbjerg:

”Vi er alle spændte på, at se hvad resultatet af COP15 bliver. Vi er nemlig allerede trukket i arbejdstøjet i Esbjerg Kommune. I december skal byrådet tage stilling til en ambitiøs Klima- og bæredygtighedsplan, som bl.a. skal reducere CO2 udledningen med 30% inden 2020. Det vi kan se nu er, at det starter med en holdningsændring hos den enkelte borger, og her spiller kommunerne en utrolig vigtig rolle ved at gå foran med det gode eksempel”.

Henning Jensen Nyhuus, Randers:

”I Randers Kommune har vi vedtaget et mål om at hver borger maksimalt må udlede 2 tons CO2 om året fra 2030. Det forpligter os til at fremme den vedvarende energi markant. Vi har allerede i dag én af landets største vedvarende energiprocenter, hele 43 %, men vi skal ikke stoppe her. Vi har en klimahandlingsplan klar, der viser os vejen til at nå 75 % vedvarende energi. Det er i øvrigt en plan som ikke blot er bæredygtig og klimavenlig, men også vil vise sig at være økonomisk fordelagtig for borgerne i kommunen.”


FAKTA OM HOPENHAGEN LIVE

· Hopenhagen LIVE finder sted på Rådhuspladsen i dagene 7.-18. december under COP15.

· Hopenhagen LIVE er en stor kulturbegivenhed, der sætter fokus på verdens klimaudfordringer og fremtidens klimaløsninger. Her vil udstillinger blive blandet op med debat, koncerter krydret med taler, aktivisme tilsat kunst og leg transformeret til viden. Hopenhagen LIVE’s og Rådhuspladsens visuelle attraktion er en kæmpe, interaktiv jordklode som i hele perioden kan påvirkes af verdens befolkning og publikum på pladsen.

· Hopenhagen LIVE er udviklet af kultursekretariatet Golden Days i samarbejde med Roskilde Festival på vegne af Københavns Kommune. Til formålet er inviteret en lang række indholdsaktører, virksomheder, kunstnere og organisationer, der vil formidle fremtidens klimaløsninger interaktivt.

· Hopenhagen LIVE er en del af den globale kampagne ‘Hopenhagen’, der er udviklet af The International Advertising Association (IAA) med hjælp fra en række af verdens førende reklamebureauer, marketing- og mediaagenturer og med støtte fra FN. Formålet med Hopenhagen-kampagnen er at skabe en international græsrodsbevægelse (på www.hopenhagen.com), der er stærk nok til at øve indflydelse på forhandlingsresultatet af COP15. Hopenhagen-aktiviteter i Danmark koordineres af IAA Danmark.

· Hopenhagen LIVE samarbejder særligt med lokale, men også med internationale COP15-aktører, organisationer, NGO’er og kulturproducenter. Fra CPH:DOX, Copenhagen Jazzfestival og Distortion til Klimaforum, Global Campaign for Climate Action, Mellemfolkeligt Samvirke, Udenrigsministeriet og Københavns transportselskaber.

· Hopenhagen LIVE er finansieret af Københavns Kommune og private sponsorer. Det samlede budget er 15 mio. kroner, heraf kommer de 8,2 mio. kroner fra Københavns Kommune.

· Hopenhagen LIVE er officiel samarbejdspartner med den norske miljøorganisation The Bellona Foundation og WWF Danmark, og er sponsoreret af Siemens, Vattenfall, Københavns Energi og Tuborgfondet.

· For mere information på: www.kk.dk/hopenhagenlive , www.hopenhagenlive.dk og www.hopenhagen.org


FAKTA OM SATELITUDSTILLINGERENE GLOBAL PLATFORM:

· Udstillingen er muliggjort i et samarbejde mellem Klimakonsortiet, Dansk Arkitektur Center og Århus, Odense, Aalborg, Randers og Esbjerg.

· Klimakonsortiet er et offentligt-privat partnerskab der skal styrke kendskabet nationalt og internationalt til danske virksomheders og videninstitutioners kompetencer og produkter på klima- og energiområdet op til og under Danmarks værtskab for FNs klimakonference i København i 2009.

· Klimakonsortiet er stiftet af Fonden til Markedsføring af Danmark, DI, Dansk Byggeri, Dansk Energi, Landbrug & Fødevarer og Vindmølleindustrien.

· Udstillingen er udviklet og designet af Dansk Arkitektur Center.