Spring til indhold
Nyhed

Odense lancerer byens første klimaplan

11-11-2009

Odense tager lokalt ansvar for klimaområdet og lancerer byens første klimaplan. Ifølge den skal Odense Kommune i samspil med borgere og virksomheder halvere CO2-udledningen indtil 2025. På den baggrund er det Odense Kommunes mål at blive CO2-neutral i 2050. Forslag til klimaplanen forventes offentliggjort 21. december 2009.

Med forslaget til klimaplanen er Odense Kommune med til at tage et lokalt ansvar for CO2-reduktioner og klimatilpasning. Første fase drejer sig om at få organiseret klimaarbejdet. Det er Odense Kommunes mål at reducere mest mulig CO2 på en ansvarlig måde. Udgangspunktet for arbejdet med klimaplanen har været en kortlægning af de nuværende CO2-udledninger i hele kommunen og en efterfølgende fremskrivning af disse udledninger frem til 2025. Kortlægningen viser, at der udledes 1.648.000 tons/CO2 årligt i Odense i 2007-niveau. En fremskrivning af CO2-udledningen til 2025 giver en forventning om, at der vil ske et samlet fald på 18% uden nye tiltag.


-Vi er nødt til at vise handling i klimaplanen. Første skridt er taget med underskrivelsen af Danmarks Naturfredningsforenings klimakommuneaftale. Den forpligter os til at reducere vores CO2-udledning med 2% pr. år, siger rådmand Anker Boye. Men det er ikke nok. Vi vil markere Odenses position som en af de mest bæredygtige byer i Europa og vise vejen for andre. Det er helt naturligt, at vi går forrest med den viden, vi har, og vi påtager os meget gerne det ansvar.


Klimaindsatsen i Odense drejer sig i hovedtræk om vedvarende energi, energibesparelser, klimarigtig transportsektor og klimatilpasning. For at nå de ambitiøse mål i klimaplanen er en tæt lokal dialog med borgere, organisationer, erhvervsliv, forsyningsselskaber, uddannelsesinstitutioner og forskning nødvendig. Derfor gør Odense Kommune en særlig indsats for at sætte yderligere gang i det i forvejen gode samarbejde på alle områder.


Odense Kommune intensiverer desuden arbejdet med klimavenlige energirenoveringer af de kommunale bygninger. Det vil give økonomiske fordele på sigt, og det gavner klimaet med det samme. Målet er, at Odense Kommune kan inspirere virksomheder og borgere til at finde flere CO2-besparelser hos dem selv og være med til at udvikle energihåndværkere i Odense til gavn for borgere og klimaet.

-Fremtidens borgere er vores børn, og vi har et stort ansvar for at lære dem en bæredygtig tankegang og dermed at handle med omtanke for vores klima og miljø. Børn og klima er et væsentligt tema for os - det er her kimen til den gode adfærd skal sås. Nu ser jeg frem til, at klimaplanen bliver offentliggjort, og jeg forventer en bred politisk opbakning til planen. Jeg håber samtidig på, at byens borgere og virksomheder vil engagere sig i klimadebatten nu og det store klimaarbejde i årene fremover, siger Anker Boye.


Odense Kommune følger udviklingen med fremtidens klima nøje og er klar til handling, så borgere og virksomheder fortsat kan trives og udvikles i Odense. Tilpasning til større mængder regnvand, varme og ændret flora/fauna er udfordringer, som kan imødegås med klimaplanen.

For yderligere information, kontakt:
Projektleder Carsten Jespersen, By- og Kulturforvaltningen, tlf. 6551 2465, mobil 4022 8626, e-mail: caej@odense.dk.