Spring til indhold
Nyhed

Handicapprisen 2009

15-10-2009
Odense Kommunes Handicapråd søger kandidater til Handicapprisen 2009.

Handicapprisen

Har man i årets løb ydet en særlig indsats for handicappede i Odense Kommune, er der mulighed for at modtage Handicapprisen. Prisen på 10.000 kr. uddeles til en person, virksomhed eller organisation, som i særlig grad yder en indsats for, at handicappede i Odense Kommune kan deltage i samfundslivet på lige fod med andre. Prisen ydes af Albani og tildeles på baggrund af indkomne forslag.

Prismodtageren kan f.eks. være:
• En erhvervsdrivende, der har gjort noget specielt for at integrere handicappede i sin virksomhed.
• En butiksindehaver, der har øget tilgængeligheden til sin forretning.
• En frivillig i en forening, der har arbejdet for at sikre handicappedes deltagelse i foreningslivet.
• En hvilken som helst anden person, der uegennyttigt har arbejdet for at forbedre handicappedes forhold.

Sidste år gik prisen til Elsesminde, Odense Produktions-Højskole, fordi det er en skole og en arbejdsplads med plads til alle uanset handicap. Skolens store sociale engagement og ansvar indikerer stor rummelighed og indlevelse. Elsesminde er en skole og en arbejdsplads, der ser mennesket før handicappet.

Prismodtageren skal bo i Odense Kommune, og den særlige indsats, der danner baggrund for indstillingen, skal være kommet borgere i Odense Kommune til gode.

Ansøgningsfrister

Indstillinger til Handicapprisen skal sendes til Odense Handicapråd, Flakhaven 2, 5000 Odense C senest den 1. november 2009.

Tildeling

Afsløringen af årets vinder af Handicapprisen og overrækkelse finder sted på FN's internationale Handicapdag den 3. december 2009 kl. 14.00 på Albani Bryggeriet.

Yderligere information

Yderligere information kan fås hos formand for Handicaprådet, Birthe Malling, på telefonnummer 65 94 35 27
Se også Handicaprådets hjemmeside på www.odense.dk/handicapraadet