Spring til indhold
Nyhed

Odense Kommune udpeget til nationalt digitalt flagskib

11-09-2009
Borgere og virksomheder i Odense er blandt de første, der får tilbudt Dokumentboks og NemSMS
 
Økonomistyrelsen har udpeget Odense Kommune til at være en af fire kommuner, der tager de første skridt ind i en ny digital æra i det offentlige. Det betyder, at Odense Kommune nu inddrages i Økonomi­styrelsens udvikling af Dokumentboks og NemSMS. Planen er, at borgere og virk­som­heder i Odense vil kunne kom­munikere med en række af kommunens afdelinger via Dokumentboks og NemSMS allerede fra sommeren 2010.
 
Dokumentboks og NemSMS er en samlet kommunikationsløsning, hvorigennem borgere/virksom­heder og offentlige myndigheder kan sende og modtage digital post sikkert. Med Dokumentboksen kan borgere og virk­som­heder få overblik over al digital kommunikation med det offentlige ét sted. Og NemSMS giver mulig­hed for at modtage påmin­delser og informationer fra det offentlige via sms.

Der er i Odense Kommune en forventning om, at borgere og virksomheder, der benytter Dokument­boks/ NemSMS, vil opleve serviceforbedringer i form af hurtigere og mere effektiv sagsbehandling. Internt i kommunen vil der blive arbejdet på at integrere løsningen til eksisterende, bagvedliggende IT-syste­mer. Målet er at gøre afsendelsen af digital post så let, at kommunen kan frigøre midler til andre opgaver.
 
- Arbejdet med Dokumentboks og NemSMS bliver et led i Odense Kommunes professionalisering af brugen af digitale medier og selvbetjeningsmuligheder, fremhæver stadsdirektør Jørgen Clausen. Udpegningen til flagskib hænger derfor fint sammen med kommunens satsning på webområdet.

Der har været stor forhåndsinteresse blandt kom­munens afde­linger for at være med som frontløbere, fortæller Jørgen Clausen. Alle fem for­valtninger er repræ­sen­teret i de forslag, der er sendt ind til vurdering i Økonomistyrelsen. Blandt de interesserede er eksempelvis Ydelses­centret, Tand­plejen, Plan og Byg, Rusmiddelcentret samt Biblioteket.

- Ved at være med allerede i testperioden får vi i kommunen nogle uvurderlige erfaringer, understreger Jørgen Clausen. Det vil gøre det nemmere for resten af kommunens afdelinger at tage Dokumentboks og NemSMS i brug, når de lanceres bredt i forbindelse med eDag3 i november 2010..
De øvrige kommuner, der er udnævnt til flagskibe er København Kommune, Næstved Kommune og Aarhus Kommune.

Yderligere oplysninger:
Projektleder Birgitte Hjelm Paulsen, KompetenceCenter IT, bihp@odense.dk, tlf. 65 51 17 66.