Spring til indhold
Nyhed

Odense Kommune opretter bæredygtighedsråd

10-09-2009
Odense Byråd udpegede d. 9. september 2009 de kommende medlemmer af Odense Bæredygtighedsråd. Rådet er unikt i Danmark og er sammensat af personer fra både private og offentlige aktører med kompetencer inden for miljø, sundhed, økonomi og sociale forhold. Rådet er et resultat af kommunens miljøpolitik og samtidig en vigtig brik i kommunens arbejde med at blive en bæredygtig kommune.

Odense Kommune har i kommunens miljøpolitik forpligtet sig til at gå foran i arbejdet med at blive en bæredygtig by. Denne indsats omhandler både miljømæssig, økonomisk og social bæredygtighed. Det nye råd er derfor sammensat af personer fra både private og offentlige aktører, som har kompetencer indenfor miljø, sundhed, økonomi og sociale forhold.

- Rådet er noget helt nyt og meget bredt sammensat, hvilket er en nødvendighed, hvis vi for alvor skal skabe en bæredygtig udvikling i hele Odense. Bæredygtige løsninger findes bedst ved at forskellige fagområder belyser flere vinkler i en sag, siger borgmester Jan Boye.

Odense Kommune har i miljøpolitikken sat sig mål om bæredygtighed i hele byen som geografisk område - i modsætning til blot at sætte sig mål for kommunen som virksomhed. På denne måde er det afgørende, at lokale aktører deltager aktivt i bæredygtighedsarbejdet, hvis det skal lykkes sammen at skabe en bæredygtig og miljøvenlig by.

- Det er egentlig meget enkelt: Vi har jo sat os mål for hele byen og er derved afhængige af at have en god dialog med de lokale aktører. Ellers kan vi ikke nå de ambitiøse mål om at blive en bæredygtig by, som er beskrevet i miljøpolitikken. Kodeordene er dialog og videndeling. Rådet skal med andre ord være med til at sikre, at ord bliver til handling i de kommende år til glæde for hele Odense, siger borgmester Jan Boye, der ser frem til rådets første møde i slutningen af oktober.

Rådet skal som et dialogforum medvirke til, at bæredygtighed tænkes ind i kommunens planer og projekter, der knytter an til arbejdet for en bæredygtig udvikling i Odense.
Rådet er sammensat af 35 medlemmer. Indenfor følgende kategorier er udpeget 28 medlemmer: Arbejdstagersiden; Boligsektoren; Byggeri; Børn og unge; Forsyning; Gartneri; Grønne organisationer m.m.; Industri, handel og service; Integration; Landbrug; Natur; Socialområdet herunder de frivillige organisationers arbejde; Sundhed; Fritid; Transport; Turisme; Uddannelse og forskning; Ældre- og Handicapområdet;

Borgmesteren i Odense Kommune er født formand for rådet. Byrådet indstiller herudover 1 byrådsmedlem til Odense Bæredygtighedsråd. Udover ovenstående medlemmer udpeger Odense Bæredygtighedsråd 5 repræsentanter med særlig relevans for bæredygtighedsområdet.

Yderligere information:
Borgmester, Odense Kommune, Jan Boye; Tlf. 20 40 29 12
Projektleder, Odense Kommunes Bæredygtighedssekretariat, Torben Jarlstrøm Clausen; Tlf. 24 59 76 56

Se Rådets sammensætning her