Spring til indhold
Nyhed

Odense Kommune klar med ambitiøs strategi for velfærdsteknologi

19-08-2009

Velfærdsteknologi er højt på dagsordenen i Odense Kommune. Den 19. august blev principper og budget for det fremtidige arbejde med velfærdsteknologi i kommunen godkendt af Økonomiudvalget.

Grundlæggende tager Odense Kommunes arbejde med velfærdsteknologi udgangspunkt i borgere og medarbejdere. De nye teknologier skal understøtte brugerne, gøre dem mere selvhjulpne, trygge og give mere tid til omsorg og pleje. Odense Kommune skal samtidig støtte udviklingen af en regional erhvervsklynge inden for velfærdsteknologi.

Den 3. juni i år vedtog Odense Byråd at øge den samlede ramme til velfærdsteknologi fra 8 mio. til 20 mio. i perioden 2009-2012 og nu er der fremlagt et budget for hvordan disse penge skal bruges.

- Odense Kommune har gang i rigtig mange spændende ting på velfærdsteknologi-området, og jeg ser frem til, at vores vision om at blive internationalt kraftcenter for udvikling, implementering og udbredelse af velfærdsteknologier kan blive en realitet, siger borgmester Jan Boye (C).
- Vi vil gerne sætte dagsordenen for den velfærdsteknologiske udvikling i Danmark. Ambitiøst, ja, men bestemt også realistisk nu hvor der er lagt en god strategi for arbejdet. Og så er det samtidig tanken at arbejdet med velfærdsteknologi i Odense Kommune understøtter vores erhvervs- og vækstpolitiks mål med at tiltrække og fastholde 5000 højtuddannede til kommunen indenfor de næste 7-10 år.

Odense Kommunes indsats sker i et tæt samarbejde med Region Syddanmark, SDU og andre regionale partnere, bl.a. i den regionale satsning på velfærdsteknologi, velfaerdsteknologi.nu.

Sammen har partnere ansøgt Syddansk Vækstforum om finansiering af projekt Welfare Tech Region, som tænkes at udgøre grundstammen i den fælles satsning. Welfare Tech Region har et budget på 82 mio. og placeres fysisk i Forskerparken i Odense.

Siden maj 2009 har en nyoprettet kommunal enhed arbejdet med en model for hvordan kommunen sammen med samarbejdspartnere i den syddanske region kan skabe de bedste betingelser for arbejdet med velfærdsteknologi. Welfare Tech Region med 60 projektparter, herunder 27 private virksomheder, kan med sine mange projekter og stærke partnerskab blive den organisation, som kan løfte Odense og Region Syddanmark op på internationalt niveau.

Når Odense i efteråret 2010 er værtsby for AAL-Forum 2010 - en stor EU-konference om velfærdsteknologi – bliver der rigtig god lejlighed til at vise virksomheder, forskere og offentlige myndigheder fra hele EU, hvad Odense har at tilbyde på området.

FAKTA
Velfærdsteknologi:
Teknologi, der gør det muligt at løse offentlige velfærdsopgaver så man kan frigøre arbejdskraft, lette arbejdet for de ansatte, samt øge kvaliteten og trygheden for patienter og borgere. Velfærdsteknologi kan dække mange områder, men Odense Kommunes satsning er afgrænset til social- og sundhedsområdet, hvor der vurderes at være størst umiddelbart potentiale.

Eksempler på velfærdsteknologi-projekter i Odense Kommune:

  • IT-projekt der kan hjælpe patienter med rygerlunger, så de kan blive behandlet i eget hjem.
  • Robotstøvsugere i Ældreplejen
  • Styrkedragten HAL, der kan hjælpe borgere med bevægelseshandicap i benene
  • Teknologier til løft af personer
  • ”Living Lab”, hvor producenter, udviklere, brugere og medarbejdere kan opstille, teste og afprøve velfærdsteknologiske produkter, nye arbejdsmetoder, teknikker m.m.

Yderligere information
Borgmester Jan Boye, tlf. 20402912
Direktør Henning Seiding, tlf. 21270039