Spring til indhold
Nyhed

Odense i internationalt samarbejde

24-04-2009
Odense gør sig gældende i det internationale samarbejde i EU. Det øvrige Europa har fået interesse for den udbredte borgereinddragelse, som Odense benytter.

I forbindelse med opstart af et EU støttet projekt vedr. udbredelse af bæredygtig trafik (CIVITAS+) er Odense Kommune blevet inviteret til at holde et oplæg vedr. borgerinddragelse på opstartsseminaret i Zagreb. Odense Kommune skal fortælle om borgerinddragelse i forbindelse med projekterne Levende Veje og Trafik- og Mobilitetsplanen. Det er især den meget udbredte borgerinddragelse som fascinerer. Specielt i det sydlige Europa er det ikke et ret kendt fænomen, at borgerne inddrages og i Europa er Odense førende med borgerinddragelse allerede tidligt i planlægningsprocessen. Det nye EU projekt søger netop at sætte fokus på borgerinddragelse og Odense Kommune er stolte af at blive inviteret med som inspirator og ekspert på seminaret.

Odense Kommune deltager ikke selv i dette projekt, men har tidligere deltaget i et lignende projekt. Det sidste projekt som Odense deltog i gav bl.a. Odense nedtællingssignalerne for fodgængere v. teateret, informationstavler til busserne, hot spot i busserne, SMS billetten, Levende Veje, B-game og en række kampagner.

Odense Kommune deltager i øjeblikket i et mindre EU støttet projekt AENEAS vedr. ældres mobilitet. I den forbindelse vil der i løbet af sommeren bl.a. blive inviteret til en række cykelture for ældre. Odense arbejder sammen med byerne San Sebastian, München, Krakow og Salzburg. Det overordnede mål for AENEAS er at reducere energiforbruget samt fremme sundheden for EU's ældre. Hvis målet skal nås, skal der gøres noget for at ændre de ældre menneskers (+55 år) mobilitetsvaner og -kultur samt ved erfaringsudveksling med andre europæiske byer.

Odense Kommune har haft stor glæde af deltagelsen i en række EU-projekter og ønsker også i fremtiden at samarbejde ud over landets grænser. I øjeblikket søger Odense Kommune penge til et udviklingsprojekt vedr. højresvingsulykker sammen med en række andre cykelbyer i Europa.

Yderligere oplysninger:

Nanna Henriques
Informationsmedarbejder
Tlf: 6551 2759
mailto: nhe@odense.dk