Spring til indhold
Nyhed

Odense går forrest med bæredygtig transport

18-06-2009

Flere europæiske byer er allerede i gang, statens nye Transportplan har fokus på det, og Odense skrider til handling.


Det drejer sig om, hvordan vi håndterer trafikken på en bæredygtig måde. Hvordan reducerer vi biltrafikken og får flere til at bruge den kollektive trafik, til at gå og til at cykle? Odense Kommune giver svarene i en netop vedtaget Trafik- og mobilitetsplan for byen.

Odense ser som den første kommune i landet alle transportformer i et samlet perspektiv, og der sættes fokus på gang, cykling og kollektiv trafik.


Nøgleordet i planen er mobilitet, og målet er at skabe så gode sammenhænge mellem forskellige transportformer, at biltrafikken reduceres markant. Dette sker for eksempel ved at anlægge flere steder med Park and Bike, hvor man kan parkere sin bil gratis, og ta’ cyklen resten af vejen. Derudover er det målet, at den gennemkørende biltrafik uden ærinder i byen ledes ud på Ringvejen, og at de biler, der kører ind til bymidten, bliver guidet direkte hen til den ønskede destination eller parkeringsplads ved elektroniske skilte og på sigt med SMS-service.


- Med planen yder vi en aktiv indsats over for miljøet og for at reducere CO2 niveauet. Det sker ikke i morgen, men vil for alvor kunne ses som et knæk på kurven, når alle vores tiltag er udført, udtaler borgmester Jan Boye. Vi skal alle være med til at give et bidrag til et bedre Odense, et bedre Danmark og en bedre verden, og her går Odense foran med denne plan, der virkelig sætter begrebet bæredygtighed på dagsordenen, og som vil kunne ses afspejlet i de enkelte konkrete projekter.


Tilgængeligheden til byen skal blive bedre for folk med ærinder. Et aktivt handels- og kulturliv er med til at give en attraktiv, stemningsfyldt bymidte. Uden forstyrrende gener fra biltrafikken får byen helt nye muligheder og vil emme af liv.


Anker Boye, rådmand for By- og Kulturudvalget tilføjer: -Jeg er meget tilfreds med timingen. Når der fra nationalt hold for nyligt er udarbejdet en Transportplan, passer det perfekt med, at vi i Odense er klar til at handle. Vi har mange og en bred vifte af projekter, som sammen med de nationale tiltag vil give en stor synergieffekt. Og vi har allerede søgt om puljemidler fra Grøn Transportpolitik til konkrete udviklingsprojekter. Vi skal dog huske på, at det er et langt sejt træk, for der er tale om en adfærdsændring, og sådan en finder ikke sted fra den ene dag til den anden.

Odense Byråd har afsat 250 mio. kr. til at implementere planen, som forventes fuldført i 2018.


Kontaktpersoner:

Borgmester Jan Boye, tlf. 6551 1000, e-mail: jb@odense.dk

Rådmand Anker Boye, tlf. 6551 2000, e-mail: ab@odense.dk

Projektleder Jette Schmalfeldt, tlf. 6551 2762, mobil 2012 3834, e-mail: jes@odense.dk


Læs evt. mere om planen på www.odense.dk/trafikogmobilitetsplan